De oude MAVO aan de Lange Slagenstraat
De oude MAVO aan de Lange Slagenstraat Gemeente Gorinchem

Cateringbedrijf weggestuurd wegens overtreding feestverbod in oude MAVO in Gorinchem

23 maart 2023 om 08:14 Maatschappelijk

GORINCHEM Het raadsdebat over huisvesting van het ISK in de oude MAVO kreeg voor één van de huidige gebruikers nog een vervelend staartje. Een cateringbedrijf dat commerciële en culturele feesten hield in het voormalige schoolgebouw is door leegstandsbeheer buiten de deur gezet. Omdat de brandveiligheid niet op orde bleek, was het sinds 3 maart verboden om bijeenkomsten zoals feesten en partijen te houden in het pand.

De tijdelijke maatregel was opgelegd aan alle gebruikers, maar het cateringbedrijf overtrad het verbod op feesten. Bijeenkomsten zijn in de toekomst alleen nog toegestaan als een exploitatie- en/of evenementenvergunning is afgegeven. Dit is pas weer mogelijk als de brandveiligheid in orde is. .Naar aanleiding van de discussie over huisvesting van het ISK in het oude schoolgebouw stelde de SP vragen over de brandveiligheid van het pand, de partij sommeerde zelfs om het pand per direct te sluiten. De gemeente ontving daartoe een handhavingsverzoek, gericht op het houden van feesten en partijen in de oude school aan de Lange Slagenstraat.

GYMZAAL Na het handhavingsverzoek heeft de gemeente de panden geïnspecteerd. De panden zijn door de gemeente aan een leegstandsbeheerder in beheer gegeven voor het huisvesten van personen of bedrijven en stichtingen voor een atelier- of werkruimte. Het pand aan de Neercasselsestraat is als woonruimte aangewezen, de voormalige gymzaal wordt gebruikt als opslagruimte voor het Kringloopcentrum. De panden zijn geïnspecteerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en de afdeling handhaving van de gemeente. Tijdens de inspectie is niet alleen gekeken naar de brandveiligheid, maar ook naar het gebruik en de inrichting van de gebouwen.

ROOKMELDERS Op Lange Slagenstraat 1 bleek dat de elektra op deugdelijkheid moest worden gecontroleerd, ook was het brandmeldsysteem niet in orde en ontbrak een goede compartimentering met noodverlichting. Vanwege het gebruik voor bijeenkomsten levert dit volgens de gemeente veiligheidsrisico’s op. Reden voor bouwkundige aanpassingen plus het installeren van gekoppelde rookmelders, het werk moet medio april klaar zijn. Ook de vluchtroutes worden vrijgemaakt. Het pand Neercasselsestraat 2 wordt gebruikt als woning, maar daar bleek ook een stofferingsbedrijf en sportmassage aanwezig. Het stofferingsbedrijf kreeg opdracht te verhuizen naar de Lange Slagenstraat. De sportmassage wordt gezien als een aan huis gebonden beroep.

De kosten om de panden in orde te brengen zijn ca. 15.000 euro. Om in de toekomst problemen te voorkomen heeft de gemeente inmiddels scherpere afspraken gemaakt met de leegstandsbeheerder over het gebruik en de veiligheid van de panden. De gemeente betaalt de energiekosten van het pand. 

.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie