Afbeelding
Ab Donker

Uitbreidingsmogelijkheden agrariërs buitengebied West Betuwe nog onduidelijk

3 december 2019 om 14:38 Natuur en milieu

GELDERMALSEN Het aangevulde milieueffectrapport voor het bestemmingsplan buitengebied Geldermalsen maakt nog niet duidelijk of er voldoende ontwikkelingsruimte is voor agrarische bedrijven, zonder aantasting van kwetsbare natuur door stikstofdepositie. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het aangevulde rapport. De gemeente West Betuwe had de Commissie m.e.r. gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De gemeente West Betuwe wil in het buitengebied van Geldermalsen agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden uit te breiden. Hiervoor stelt de gemeente een nieuw bestemmingsplan buitengebied op. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De Commissie signaleerde al in een eerder advies dat het milieueffectrapport niet duidelijk maakt of agrarische bedrijven van de uitbreidingsruimte gebruik kunnen maken zonder te veel natuurschade te veroorzaken. Luchtverontreiniging door ammoniak uit de mest kan namelijk negatieve effecten hebben op de kwetsbare en beschermde natuurgebieden in de omgeving, zoals het Lingegebied en Diefdijk-Zuid. Dit is in het aangevulde milieueffectrapport nog steeds onduidelijk. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen.

In het eerdere milieueffectrapport ontbrak ook informatie over de extra geurhinder die kan optreden bij uitbreiding. Daar geeft het aangevulde rapport nu voldoende duidelijkheid over. Op www.commissiemer.nl het volledige advies.
 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van West Betuwe - besluit over het project. 

advertentie
advertentie