Afbeelding
Google Maps

Overeenstemming saneren vervuiling golfbaan Spijk

16 juli 2020 om 13:29 Natuur en milieu

SPIJK Het saneren van de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk kan van start. De gemeente, de aannemer en de eigenaar van het terrein hebben overeenstemming bereikt over de manier en de periode van het saneren. Zij tekenden dinsdag 14 juli een handhavingsovereenkomst. De totale sanering zal zo'n acht jaar gaan duren. 

Alle werkzaamheden liggen sinds vorig jaar maart stil. In de grond en het water zijn metalen gevonden en de pH-waarde is te hoog. Dit is schadelijk voor mens, dier en de natuur. De gemeente heeft met een last onder dwangsom de werkzaamheden stilgelegd. Nu overeenstemming is bereikt, wordt deze last onder dwangsom komende dinsdag opgeheven. Er blijft uiteraard toezicht op de werkzaamheden door zowel de Omgevingsdienst Rivierenland als Waterschap Rivierenland. In deze zaak werken we nauw samen met deze partijen en de provincie Gelderland. Dat blijft ook tijdens de sanering het geval.

Wethouder Jacoline Hartman is tevreden met deze overeenstemming: ,,De aannemer kan van start met het ophogen en vervolgens inpakken van de staalslakken. Dat is een verantwoorde vorm van sanering. De raad, omwonenden en belanghebbenden, zoals de vereniging Behoud Lingelandschap, hebben zorgen over de sanering. Ik deel die zorgen ook. Daarom stuurt het college alle gegevens die beschikbaar zijn aan de raad. Ook beantwoordt het college alle raadsvragen. Dit naar aanleiding van de motie die vorige week in de raadsvergadering is aangenomen.”

BESLUIT COLLEGE De gemeente wil waarborgen dat milieurisico’s in de toekomst tot een minimum worden beperkt. Dit neemt het college mee in het besluit. Wethouder Jacoline Hartman legt uit: ,,Dit besluit is een exclusieve bevoegdheid van het college. Juist daarom hebben we extra oog en oor voor de zorgen van de raad. Ik hoop dat we deze zorgen met deze overeenstemming wegnemen. De raad ontvangt na het zomerreces nadere informatie van het college. De omgeving houden we zoals gebruikelijk op de hoogte van de planning van de werkzaamheden. Op dit moment weten we niet wanneer deze daadwerkelijk van start gaan.”

VERANTWOORDELIJK De aannemer en de eigenaar van het terrein zijn verantwoordelijk om de vervuiling ongedaan te maken en nieuwe verontreiniging te voorkomen. Zij hebben hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Dit plan beschrijft het ter plaatse ophogen en inpakken van de staalslakken en het saneren van de vervuiling in de grond en het water. Onder de staalslakken brengen zij een ophooglaag aan, zodat deze niet in contact komt met het grondwater. Ook isoleren zij de staalslakken door deze ‘in te pakken’ in klei op folie. Deze werkzaamheden moeten binnen ongeveer twee jaar klaar zijn. De totale sanering duurt ongeveer acht jaar.

MAATREGELEN Tijdens het saneren blijven de maatregelen van kracht om verspreiding van de vervuiling tegen te gaan. Het vervuilde gebied en de naastgelegen sloten blijven voorlopig afgedamd. Tegelijkertijd bouwt de aannemer een installatie om water te zuiveren. Zodra deze volledig in werking is, kan direct met het zuiveren worden gestart. Het water wordt na zuivering in de omringende sloten gepompt. Vanaf dat moment wordt ook beoordeeld of het nog nodig is om water uit de omringende sloten weg te pompen naar de Linge. In de tussentijd blijft Waterschap Rivierenland de kwaliteit van het water in de gaten houden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie