Mooi en Duurzaam Gorinchem vecht tegen de windmolens op Groote Haar
Mooi en Duurzaam Gorinchem vecht tegen de windmolens op Groote Haar De Knotwilg

Mooi en Duurzaam Gorinchem vecht vergunning windpark Groote Haar aan

11 november 2021 om 10:13 Natuur en milieu

GORINCHEM Stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem vecht de omgevingsvergunning voor windpark Groote Haar aan. Een van de redenen is het ontbreken van een milieueffectrapportage. Ook wijzen ze op de aanbesteding die nooit heeft plaatsgevonden. Ze willen door tot aan de Raad van State indien de gemeente de vergunning niet in trekt.

,,Het Gorinchems grondgebied is te klein voor windmolens”, zo beargumenteert Peter Verschoor het protest tegen de twee windmolens op windpark Groote Haar. Eerder protesteerde de stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem al tegen plannen in de RES voor de bouw van windmolens nabij Avelingen en langs de A15 bij Gorinchem-Oost. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten dat windmolens niet binnen een straal van 500 meter van bebouwing mogen worden gebouwd, de windmolens bij Gorinchem-Oost zijn zo afgevallen. De windmolens bij Avelingen staan nog wel in de begroting 2022. Volgens Verschoor liggen de windmolens op Groote Haar binnen een straal van 300 meter van bebouwing. Everdien Hamann van Gorcum Actief vroeg zich tijdens de begrotingsbehandeling al af of Gorinchem de gronden van bedrijventerrein Groote Haar wel kan verkopen als daar windmolens worden gebouwd. In het bestemmingsplan is de bouw van windmolens opgenomen, de omgevingsvergunning is in 2018 verstrekt.

PROTESTWANDELINGEN ,,We hebben te maken met veranderende inzichten. Zo is er nieuwe Europese regelgeving en heeft een Franse rechter recent een schadevergoeding toegekend aan omwonenden van windmolens vanwege de geluidsoverlast door laag frequent geluid. Ook is het windmolenpark de Groote Haar niet rendabel, volgens de omgevingsvergunning mogen de windmolens tien procent groter worden, daarvoor wil ze extra geld lenen bij de leden. Wij gaan tot aan de Raad van State om de omgevingsvergunning aan te vechten. We zijn met alle raadsfracties in gesprek hierover. Ook de windmolens in Avelingen willen we van tafel, we gaan daarvoor publieksacties voeren,, zoals protestwandelingen in het natuurgebied Avelingen”. Verschoor wijst ook nog op de bouw van een nieuwe Merwedebrug. Bij de bouw van windmolens op Avelingen zou dit mogelijk hinder kunnen opleveren voor de bouw van de brug. 


KNOTWILG Stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem heeft haar bezwaren al toegelicht bij de bezwarencommissie, verwacht wordt dat half december het college hier een besluit over neemt. Dokk advocaten heeft namens de Stichting Moi en Duurzaam Gorinchem bezwaar gemaakt tegen de vergroting binnen de vergunning van tien procent en gevraagd de vergunning op te schorten of een milieueffectrapportage op te stellen. Windmolenpark Groote Haar wordt gebouwd door energie coöperatie de Knotwilg, aanvankelijk zouden de molens gebouwd worden in samenwerking met Eneco, maar die trok zich terug uit het project. De Knotwilg vond recent een nieuwe partner in Green Trust. 

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie
advertentie