Windturbines op Avelingen leiden nauwelijks tot meer geluidsoverlast

12 jul, 08:13 Natuur en milieu Duurzaam Gorinchem
Pellikaan Vastgoed
De windmolens ingetekend op de plattegrond van Gorinchem
De windmolens ingetekend op de plattegrond van Gorinchem

GORINCHEM Plaatsing van windmolens nabij Avelingen leidt bij woningen waar nu al sprake is van een hooggeluidniveau nauwelijks tot meer geluidsoverlast. De afstand tot woningen is zodanig dat aan de Deense normen voor laagfrequent geluid wordt voldaan. De windturbines hebben mogelijk wel een negatief effect op het nabij gelegen Natura2000 gebied Biesbosch. Op 25 augustus wordt een informatiemarkt gehouden over de uitkomsten van de verdiepende onderzoeken naar de windmolens.

Rijkswaterstaat heeft Bosch en van Rijn verzocht om een tussentijdse rapportage op te stellen over de onderzoeken die momenteel gaande zijn naar mogelijkheden voor windenergie bij Avelingen. Met de tussenrapportage wil ze inwoners, bedrijven en andere stakeholders een eerste inkijk geven in de lopende onderzoeken. De onderzoeksrapporten worden na de zomer definitief afgerond. Zodra definitieve onderzoeksrapporten vastgesteld zijn, worden deze gepubliceerd op www.gorinchem.nl/wind-energie. In die eindrapportage wordt een inschatting gegeven over de vergunbaarheid van het windpark. De participatie met bewoners is even on hold gezet in afwachting van de komst van een nieuw college. Op 25 augustus is een informatiemarkt gepland, daarna vinden nog meer gesprekken met bewoners en bedrijven plaats. 

GELUIDSNORMEN Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe landelijke normen voor geluid en slagschaduw worden. Daarom is in het onderzoek gekozen voor een bandbreedte tussen de norm die tot nu toe gehanteerd werd (Lden 47 dB) en een strengere norm die wordt geadviseerd door de WHO (Lden 45 dB). Voor geluid zijn de twee contouren in beeld gebracht. Ook laa..

PREMIUM
Afbeelding
Recreatie Deskundigen: let op elkaar om kans op verdrinking te verkleinen
PREMIUM
Afbeelding
Activiteiten Zomerfeest sluit af met openluchtdienst op de Groenmarkt
PREMIUM
Afbeelding
Column Vanaf de wal: Brand bleek vermoedelijk aangestoken.
PREMIUM
Afbeelding
Maatschappelijk Marijn Baggerman wil dat de Gomarus een veilige school wordt voor alle leerlingen
PREMIUM
Afbeelding
Recreatie VVV Gorinchem verhuist terug naar Grote Markt
PREMIUM
Afbeelding
Column Vanaf de Wal: Brand bij buren Burgemeester en veelkoppige zonnebloemen