Het zoekgebied voor windmolens in Avelingen
Het zoekgebied voor windmolens in Avelingen Pellikaan Vastgoed

Altena wil maandelijks geïnformeerd worden over windonderzoek Avelingen

Politiek Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM De gemeenteraad van Altena wil maandelijks geïnformeerd worden over de besluitvorming rond windenergie in buurgemeente Gorinchem. Dinsdagavond nam de raad een motie aan met deze opdracht aan het college, tevens vraagt ze om een actuele planning over het proces rond de mogelijke komst van windturbines. 

Aanleiding voor de motie die gesteund werd door alle partijen met uitzondering van de ChristenUnie, is het onderzoek naar de mogelijke komst van windturbines op Avelingen. Het huidige verdiepende onderzoek van de gemeente Gorinchem gaat over de vraag of het technisch en economisch haalbaar is om windturbines te bouwen op die plek plus een draagvlakmeting onder de bewoners. De gemeenteraad vreest dat een deel van de inwoners in Altena - met name Sleeuwijk en Werkendam - overlast zal ervaren als Gorinchem besluit tot de komst van de windturbines. Pas in 2023 wordt een Europese norm verwacht over de afstand tussen windturbines en woningen. 

In de motie wordt gesteld dat vragen aan de gemeente Gorinchem van inwoners uit Sleeuwijk niet zijn beantwoord. Datzelfde geldt voor vragen aan Team Avelingen. De inwoners voelen zich daardoor onvoldoende gehoord. Deze week kwam Team Avelingen wel met antwoorden op vragen vanuit een digitale informatieavond over windenergie van 16 februari. De motie van VVD, CDA, Progressief Altena, SGP en Altena Lokaal ging minder verder dan een tweede motie van Vrije Volkspartij Altena. In deze motie riep ze op om de provincie Zuid-Holland te laten ingrijpen in het proces rond de windmolens en samenwerking met Gorinchem op te schorten. VVD’er Jan Kolff vond dat veel te ver gaan en noemde daarbij als voorbeeld de samenwerkingsovereenkomst met Riveer over de bouw van twee nieuwe, elektrische veerponten.

advertentie