Wie wordt de architect van gemeentehuis West Betuwe?

Nieuwbouw

WEST BETUWE De gemeente West Betuwe gaat het huidige gemeentehuis grondig en duurzaam verbouwen en een aanbouw realiseren voor de raads- en vergadervoorzieningen. Voor de selectie van een architect volgen we een Europese aanbesteding. We vragen inwoners, ondernemers, raad en dorpsraden om hun stem bij de keuze van de architect en schetsontwerp. Ook vragen we Ongehinderd om een advies op het gebied van toegankelijkheid. En natuurlijk krijgen medewerkers een stem.

De gemeente West betuwe vraagt om advies uit te brengen op het onderdeel Identiteit. In het onderdeel Identiteit werkt de architect uit wat hij voor zich ziet qua uitstraling. Hoe zet hij het gemeentehuis neer als icoon van de nieuwe gemeente West Betuwe? Hoe zorgt hij voor een welkomstgevoel? Hoe zorgt hij voor de toegankelijkheid van het gebouw? Enzovoort.

De architecten presenteren de schetsontwerpen in een film. Er kan digitaal gereageerd worden op deze presentaties. De films zijn vanaf 15 mei online te zien op www.westbetuwe.nl/gemeentehuis. Tot 26 mei kan er worden gestemd via dezelfde webpagina. Per huishouden kan één stem uitgebracht worden.

De beoordelingscommissie neemt het uiteindelijke besluit. Die commissie bestaat uit een afvaardiging van het college, de raad en de medewerkers. Zij kijken voor het onderdeel Identiteit naar de eerste en tweede voorkeur van de samenleving. Voor de onderdelen Invulling van ambities en Synergie kijken ze ook naar de eerste en tweede voorkeur van de organisatie. Daarnaast beoordelen ze de onderdelen Duurzaamheid en Bouwkosten. Als het besluit van de beoordelingscommissie afwijkt van de eerste voorkeur van de samenleving of organisatie, geeft zij hier een inhoudelijke terugkoppeling over.

Het Programma van Eisen is gereed en vastgesteld. De volgende stap is het selecteren van een architect. Wij volgen hierbij een Europese aanbesteding. Na een eerste selectie zijn 5 architecten overgebleven. Deze dienen hun offerte, projectaanpak en massastudie in. Op basis daarvan maakt een beoordelingscommissie de keuze voor een architect.

De keuze van de architect verwachten we half juni bekend te kunnen maken.  

advertentie