V.l.n.r. Daan van Bree (Gymnasium Camphusianum), Wim Langens (Fortes Lyceum), Martin Bakker (De Waardenmakers), Bianca Stalenhoef (Fortes) en Ro van Doesburg (gemeente)
V.l.n.r. Daan van Bree (Gymnasium Camphusianum), Wim Langens (Fortes Lyceum), Martin Bakker (De Waardenmakers), Bianca Stalenhoef (Fortes) en Ro van Doesburg (gemeente) Eline Lohman

Start meerjarig project voor duurzame gebiedsontwikkeling en toekomstbestendig onderwijs

20 juli 2021 om 11:14 Onderwijs

GORINCHEM/WERKENDAM Op donderdag 15 juli is het zogenoemde Memorandum of Understanding ondertekend, bij Fort Altena. Dit memorandum vormt de intentieverklaring om samen een meerjarig project op te starten in het rivierengebied rondom Gorinchem, onder de naam Regiodeal Rivierenland. Het doel: een duurzame gebiedsontwikkeling en toekomstbestendig onderwijs realiseren.


door Eline Lohman

De partijen vinden het belangrijk dat jongeren zo vroeg mogelijk betekenisvol participeren bij het oplossen van maatschappelijk vraagstukken. De Waardenmakers, Gymnasium Camphusianum en Fortes Lyceum willen samen met partners vanuit de samenleving en kennisinstellingen, jongeren uitdagen in de eigen directe omgeving met betekenisvol leren. Dat zal in de loop der jaren concrete resultaten opleveren in en om het rivierengebied Gorinchem, vertelt Wim Langens, directeur van het Fortes Lyceum. ,,Om dit te laten slagen is het noodzakelijk om regionale belanghebbenden te betrekken bij dit plan: gemeente Gorinchem, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, Graaf Reinald-alliantie, natuurorganisaties, bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Door jongeren meerjarig te laten samenwerken met professionals, krijgen wij steeds meer vat op de gestelde opgaven en de ideeën in het Rivierengebied. Jongeren zijn uiteindelijk diegenen die deze omgeving in de nabije toekomst moeten doorontwikkelen en plannen ook moeten uitvoeren. Onze school ligt op een unieke locatie, waar natuurwaarden een belangrijke rol spelen. Wij willen graag op vier terreinen, in samenspraak met belanghebbenden, een ontwikkeling in gang zetten door middel van meerjarige opgaven. Opgaven die vervolgens deels in opdracht, deels in samenwerking met professionals van deze organisaties, uit te werken zijn. De vier terreinen zijn onderzoeken, ontwerpen, monitoren en uitvoeren. Een voorbeeld voor monitoren is de samenwerking van jongeren en wetenschappers.”

BETROKKEN LEERLINGEN Het belang van deze samenwerking is groot, zegt Langens. ,,Het zorgt voor betrokken en kundige leerlingen, die beschikken over vaardigheden voor een vervolgopleiding, om effectief te kunnen zijn in innovatieve processen. Er komen verder maatschappelijk relevante oplossingen die toegepast kunnen worden door de betrokken organisaties en het wordt een duurzame gebiedsinrichting waarbij de jongeren uit stad en regio zelf betrokken zijn. Onze school is voortdurend op zoek naar levensecht leren en mogelijkheden om onderwijs betekenisvoller te laten zijn. Het onderwijs loopt niet meer achter op innovaties van het bedrijfsleven en de maatschappij. Jongeren kunnen ook leidend zijn in relevante onderwerpen, zeker op het gebied van maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid. Door samen te werken met hogescholen en innovatieve bedrijven komen we als school in een kennisversnelling die tot mooie dingen kan leiden. Als jongeren zich verbinden aan de eigen leefomgeving dan zullen ze ook met oplossingen komen die er werkelijk toe doen.”

advertentie
advertentie