Steekproef met restafval door Waardlanden
Steekproef met restafval door Waardlanden import

Voorlichting moet kilo's restafval terugdringen

30 oktober 2019 om 22:48 Overig

GORINCHEM - De gemeente Gorinchem broedt op maatregelen om het restafval per huishouden terug te dringen. Nu wordt in de gemeente nog 196 kilo restafval per inwoner opgehaald. De landelijke doelstelling is 100 kilo per inwoner en ook Gorinchem wil het aantal kilo's terugdringen.

"We willen het inzamelgedrag van inwoners in positieve zin beïnvloeden", zo laat de gemeente weten. Om te komen tot halvering van het aantal kilo's denkt de gemeente aan een intensieve gedragscampagne om inwoners te stimuleren minder afval in te leveren of het afval beter te scheiden. Maar de gemeente sluit niet uit dat in de toekomst gekozen wordt voor een andere wijze van inzamelen. Ze is in gesprek met Waardlanden en de aangesloten regio gemeenten over alternatieven. De gemeente verwacht dat een daling van de kilo's restafval leidt tot minder afvalstoffenheffing en een beter milieu.

Gemiddeld wordt in Nederland 494 kilo per inwoner aan huishoudelijk afval ingezameld, Daarvan is 206 kilo gemengd restafval en 288 kilo gescheiden ingezameld afval. In Gorinchem wordt per inwoner 116 kg. GFT afval ingezameld, bijna 20 kilo glas en 38,6 kilo oud papier. 

Huishoudens in de gemeente Gorinchem gaan in 2020 in totaal 279 euro betalen voor de afvalstoffenheffing, alleenstaanden krijgen een rekening van 223 euro. Het aantal ingeleverde kilo's afval is niet van invloed op de hoogte van het tarief. In 2018 betaalden inwoners nog 226 euro (meerpersoonshuishoudens) of 181 euro per jaar. Reden voor de verhoging is de sterke stijging van de verwerkingskosten, maar ook het op grote schaal plaatsen van grof afval bij de afvalcontainers leidt tot hogere kosten. (HVK)

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie