VVD raadslid Attie Mager aan het woord tijdens de begrotingsbehandeling in PoGo, op de rug gezien de wethouders Van Zanten, Van Doesburg, Kraaijeveld en Van der Geest.
VVD raadslid Attie Mager aan het woord tijdens de begrotingsbehandeling in PoGo, op de rug gezien de wethouders Van Zanten, Van Doesburg, Kraaijeveld en Van der Geest. Hannie Visser-Kieboom

Rekenles van Woezel en Pip voor Gorcumse raad

11 november 2019 om 08:35 Overig

GORINCHEM De gemeenteraad had donderdag zo'n zeven uur nodig voor de begrotingsbehandeling. Financieel gezien wijzigde deze nauwelijks, afgezien van een extra subsidie van jaarlijks 30.000 voor IFFG. Toch tekende zich een scherpe tegenstelling af tussen coalitie- en oppositiepartijen. Want was de begroting nu wel of niet solide?

door Hannie Visser-Kieboom

De zorgen over de begroting door de oppositie werden door de Democraten Gorinchem, Stadsbelang, PvdA en CDA niet gedeeld. Zij dienden gezamenlijk een motie in om het IFFG jaarlijks nog eens 30.000 euro subsidie te geven boven op de subsidie die ze al ontvangen. Dit tot ergernis van de oppositie die zich afvroeg waarom deze subsidie niet in de cultuurvisie wordt besproken. ,,Wij zien graag dat cultuur bereikbaar is voor iedereen. Laten we alle cultuuraanbieders een plan indienen voor die 30.000 euro", zo stelde D66 raadslid Ilhan Tekir tevergeefs voor.


Schoolklasje

Vanwege verbouwing van de raadzaal was de gemeenteraad uitgeweken naar PoGo, daar mocht de raad plaats nemen op het podium in bankjes die achter elkaar waren opgesteld. Daardoor kreeg de raad het karakter van een schoolklasje, ook nog eens een klasje dat zeker niet altijd luisterde naar de lessen van de wethouders. Aan het einde van de raadsvergadering werd het nog even spannend, toen wethouder Dick van Zanten de exacte cijfers uit de begroting niet wist op te lepelen. ,,U moet de begroting kunnen dromen", zo hield GroenLinks raadslid Rutger van Breemen hem voor. Ook ChristenUnie raadslid Marjo Molengraaf maakte zich boos. ,,De wethouder heeft ons volslagen verlamd achter gelaten. Ik gun ons een wethouder met vaste hand". Ze vroeg om schorsing en las daarna een verklaring voor namens de oppositiepartijen VVD, SP, GroenLinks, CU/SGP, Gorcum Actief, fractie Van Maaren en D66 met het advies om Van Zanten niet langer de financiën te laten beheren. SP raadslid Dieuwertje Stevens liet weten waarom de oppositie geen motie indiende tegen de wethouder. ,,We weten dat een motie verworpen zou worden en dus weinig uithaalt. Naar dit advies moet het college luisteren, hopelijk zet dat serieus aan tot denken."  Met een knipoog had raadslid Renate van Maaren de wethouder al bij aanvang van de vergadering het boekje 'Rekenen met Woezel en Pip' aangeboden.


Duurzaamheid

Tijdens de beraadslagingen kreeg ook het thema duurzaamheid volop aandacht. Stadsbelang diende een motie in om in Gorinchem een waterstoftankstation aan te leggen, de raad stemde unaniem in. ,,Gorinchem is vanwege haar centrale ligging tussen de A15 en A27 de ideale locatie", zo liet Hans van Mourik weten. Hij stelde voor het plan op te nemen in de RES (regionale energie strategie). PvdA'er Jack van Oostrum vroeg aandacht voor verrommeling van het groen in de stad. ,,Kunnen we ruimte maken voor alternatieve herinrichting met bloemen- en kruidentuintjes die door initiatiefnemers worden onderhouden?" Zijn idee dat tevens bij moet dragen aan meer biodiversiteit kreeg steun van het CDA, Stadsbelang, D66, Groen-Links en raadslid Van Maaren.


Dierenambulance

SP, CU/SGP en Gorcum Actief drongen aan op meer aandacht voor afvalscheiding. ,,Wat doet het college hieraan?", zo vroeg Everdien Hamann zich af. ChristenUnie/SGP zocht het in het terugdringen van reclamedrukwerk. Het voorstel om een nee-nee sticker in te voeren werd alleen verworpen door VVD'er Jaap Wientjes en Everdien Hamann. De CDA motie voor meer aandacht voor 'Global Goals' in de Gorcumse gemeentepolitiek kreeg steun van alle partijen. De VVD moties over glasvezel en de dierenambulance konden eveneens op brede steun rekenen. Wethouder Ro van Doesburg ontraadde aanvankelijk de motie over glasvezel omdat hij dat aan de markt over wil laten. Pas bij het vervangen van het woord aanleggen in aanjagen gaf hij een positief advies. VVD'er Niels van Santen stelde voor om dode huisdieren in de toekomst op te laten halen door de dierenambulance en niet langer door Waardlanden, de raad stemde unaniem in.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie