Spinoza en Nietzsche

Overig Deel je nieuws

Nietzsche (1844-1900)  bewonderde Spinoza. Maar in hoeverre dacht hij ánders dan de 17e eeuwse Amsterdammer?

 

De wijsgerige Sleeuwijkse dijkbewoner Dijkema vergelijkt beider denkwijzen. Wat verstaan Nietzsche en Spinoza onder vrijheid en vrije wil? Welke rol speelt bij hen het gevoelsleven van de mens?

 

Leerhuis Sleeuwijk

De Koren-aar (zalencomplex bevestigd aan de Hervormde Kerk van Sleeuwijk)

Maandag 20:00 - 22:00

2, 9 en 16 maart 2020

Parkeergelegenheid bij Esdoornlaan 30 in Sleeuwijk

Kosten: € 40,- Meer informatie: www.leerhuis-sleeuwijk.nl

advertentie
advertentie