De Nieuwe Doelen worden straks tijdelijk opengesteld
De Nieuwe Doelen worden straks tijdelijk opengesteld BDU Media

Bidbook voor exploitatie van de Nieuwe Doelen

12 januari 2021 om 08:32 Overig

De Nieuwe Doelen

GORINCHEM De gemeente Gorinchem stelt een bidbook samen voor de uitvraag van de Nieuwe Doelen. Partijen die interesse hebben in de exploitatie van het pand vinden in het bidbook informatie over minimumeisen, kansen, procedures en informatie over het culturele veld in de stad.

HUUR Iets meer dan een jaar geleden stelde de gemeenteraad de Cultuurvisie vast met daarin de opdracht een nieuwe exploitant te zoeken voor de Nieuwe Doelen. Voor een grootschalige renovatie en verbouwing van het pand heeft de gemeente een bedrag van zeven miljoen euro uitgetrokken. In 2020 heeft de gemeente drie bijeenkomsten gehouden met een klankbordgroep van culturele partijen in de stad. Aan de hand van de uitkomst van de gesprekken zijn vijf minimumeisen voor de nieuwe exploitant opgesteld. Zo moet de exploitant huur gaan betalen, maar hoe hoog deze zal worden is mede afhankelijk van de activiteiten die straks in de Nieuwe Doelen worden gehouden. De reguliere gebruikerskosten zoals energie, schoonmaak en onderhoud zijn voor rekening van de exploitant. Activiteiten en evenementen met horecavoorzieningen moeten passen binnen het huidige bestemmingsplan, ook moet het pand een openbare, publiekstoegankelijke culturele voorziening blijven. Hij of zij moet in elk geval jaarlijks ruimte bieden voor 30 tot 35 sociaal-culturele activiteiten.

De theaterzaal oogt een beetje ouderwets

DIALOOG Hoewel de gemeente beseft dat het gezien de coronacrisis niet de meest ideale tijd is voor de uitvraag voor het exploiteren van een groot podium, wil ze deze wel doorzetten. De uitvraag moet ook inzicht bieden in het draagvlak voor een toekomstbestendige nieuwe exploitatie. Na de sluitingstermijn voor het indienen van de plannen kiest de gemeente voor een dialoog met geïnteresseerde partijen. Dat biedt ruimte om bijvoorbeeld meerdere kansrijke initiatieven aan elkaar te koppelen. Alvorens de uitvraag wordt gestart moet de gemeenteraad op 18 februari nog akkoord gaan met de minimumeisen. Als de dialoog is afgerond en er een nieuwe exploitant is gevonden, wordt het exploitatieplan voorgelegd aan de raad.

THEATERSTOELEN Het verbouwen en renoveren van de Nieuwe Doelen is mede afhankelijk van de exploitant die wordt gevonden. Wel heeft de gemeente inmiddels een 0 meting laten uitvoeren die inzicht geeft in de te verwachten werkzaamheden en de kosten. In het rapport blijven die kosten onder de zeven miljoen euro die de raad eerder hiervoor heeft gereserveerd. De renovatie omvat vooral het opknappen van het interieur, de theaterzaal oogt een beetje ouderwets, zo wordt opgetekend in het rapport. Van de voorheen 561 theaterstoelen zouden er maximaal 455 over moeten blijven. Nu zijn de theaterstoelen tijdelijk verwijderd om het theater coronaproof te kunnen inrichten. Ook moeten publieksruimten grondig worden aangepakt vanwege de vele beschadigingen en kan de gevel wel een opfrisbeurt gebruiken. Geluidsisolerende maatregelen zijn hard nodig om gelijktijdig gebruik van de diverse ruimtes mogelijk te maken. Voor het leggen van zo’n 100 zonnepanelen op het dak om het pand duurzamer te maken is nog nader onderzoek nodig naar de constructie.

REGIOFUNCTIE Gorinchem is van oudsher een stad van cultuurmakers en biedt door haar centrale ligging een regionaal scala aan culturele activiteiten. De Nieuwe Doelen, die in 1961 op de huidige locatie haar deuren opende, maakte als theater met groot podium de afgelopen decennia een belangrijk onderdeel uit van het aanbod. Doordat bedrijven en inwoners symbolisch stenen konden kopen voor de bouw van het pand, was de betrokkenheid bij het theater groot. Menig landelijke theatermaker heeft er opgetreden, maar ook lokale initiatieven vonden hier hun podium.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie