Afbeelding
Foto door Scott Graham via Unsplash

Subsidies voor bedrijven in Gorinchem: alles wat je wil weten

8 maart 2023 om 13:18 Partnercontent

oor bedrijven in Gorinchem kan het verkrijgen van subsidies een belangrijk middel zijn om te kunnen innoveren en groeien. Er zijn diverse subsidies beschikbaar die bedrijven hierbij kunnen ondersteunen. In dit artikel zullen we ingaan op twee van deze subsidies, namelijk de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

Investeren in energie

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die bedrijven ondersteunt bij het investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Met een EIA aanvraag kunnen bedrijven een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Het percentage dat afgetrokken kan worden varieert per jaar, maar in 2023 is dit 45% van de investeringskosten. Het investeringsbedrag moet minimaal €2.500 zijn en de investering moet voldoen aan de specifieke eisen van de regeling. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen bedrijven meer informatie vinden over de eisen en voorwaarden van de EIA.

Loonkosten terugverdienen

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een subsidieregeling die bedrijven ondersteunt bij het doen van speur- en ontwikkelingswerk (R&D). Door de WBSO aanvragen kunnen bedrijven een deel van de loonkosten en andere kosten voor R&D verlagen. Het percentage van de verlaging varieert per jaar, maar in 2023 is dit 40% van de eerste €350.000 aan kosten en 16% van de kosten daarboven. Daarnaast kunnen bedrijven ook nog een extra verlaging krijgen voor R&D-projecten die zijn erkend als speur- en ontwikkelingswerk. Op de website van de RVO kunnen bedrijven meer informatie vinden over de eisen en voorwaarden van de WBSO.

Andere subsidies

Naast de EIA en WBSO zijn er nog diverse andere subsidies beschikbaar voor bedrijven die willen innoveren en groeien. Voorbeelden hiervan zijn de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren), de Innovatiekredietregeling en de Europese subsidies voor onderzoek en ontwikkeling (Horizon Europe). Bedrijven kunnen zich hierover laten informeren bij de RVO of bij hun regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM).

Ondersteuning?

Het aanvragen van subsidies kan een complex proces zijn, waarbij bedrijven moeten voldoen aan specifieke eisen en voorwaarden. Het is daarom belangrijk om hier goed over geïnformeerd te zijn en een gedegen plan te hebben voor de investeringen en R&D-projecten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Bedrijven kunnen hiervoor de hulp inschakelen van subsidieadviseurs of gespecialiseerde bedrijven die hen hierbij kunnen ondersteunen.

Innovatie en groei zijn belangrijk voor de economie van Gorinchem en voor Nederland als geheel. Het inzetten van subsidies kan bedrijven helpen om deze doelen te bereiken en hun concurrentiepositie te versterken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie