Gorinchem kiest opnieuw voor vuurwerkvrije zone rondom het Beatrixziekenhuis
Gorinchem kiest opnieuw voor vuurwerkvrije zone rondom het Beatrixziekenhuis Stad Gorinchem

Gorinchem wil vrijwillige vuurwerkvrije zones

15 mei 2020 om 11:08 Politiek

GORINCHEM De gemeente handhaaft bij de komende jaarwisseling de vuurwerkvrije zone rondom het Beatrixziekenhuis, het Gasthuis, alsmede de Kinderboerderij en het Natuurcentrum. Van het zelf organiseren van een vuurwerkshow wordt afgezien vanwege de geschatte kosten van 50.000 tot 60.000 euro

Dat schrijft het college in een raadsinformatie brief aan de raad over de komende jaarwisseling. Ze wil aan de hand van een discussienota snel met de raad in gesprek, zodat alle maatregelen tijdig kunnen worden ingevoerd. De jaarwisseling 2019-2020 is redelijk rustig verlopen in Gorinchem zonder grote incidenten. Voor het eerst werd gewerkt met een vuurwerkvrije zone en dat heeft goed uitgepakt. Reden om deze te handhaven. Het inzetten van het vuurwerkdetectiesysteem is geschrapt, mede vanwege de kosten van ca. 17.000 euro.

MELDPUNT Wel wil de gemeente overgaan tot het instellen van een meldpunt vuurwerkoverlast. Dit kan zowel een online meldpunt zijn als een telefonisch meldpunt. Het online meldpunt wordt tussen 10 december en 5 januari ingesteld; het telefonisch meldpunt is bereikbaar vanaf 29 december als het vuurwerk mag worden verkocht. De kosten worden geraamd op 1.750 euro. De fracties ChristenUnie/SGP en GroenLinks hebben bij de laatste twee jaarwisselingen zelf een online meldpunt ingesteld, de rapportage is in januari aangeboden aan het college. De meeste meldingen van vuurwerkoverlast kwamen uit de Binnenstad, Laag Dalem, Gildenwijk en Haarwijk. Het zwaartepunt van de knallen (hotspots) zoals gedetecteerd met het vuurwerkdetectiesysteem ligt in het algemeen binnen de wijken Laag Dalem, Wijdschild, Lingewijk en Haarwijk.

De afgelopen jaarwisseling zijn twee boa’s op pad geweest van oudjaarsdag 18.00 uur tot nieuwjaarsmorgen 02.00 uur voor continue handhaving van de vuurwerkvrije zones rondom het Beatrixziekenhuis. Voor de komende jaarwisseling kiest het college voor de inzet van vier extra boa’s tijdens de verkoopdagen van het vuurwerk. Ook besteden de boa’s extra aandacht aan de hotspots van het afsteken van vuurwerk. Het college vraagt de raad wel of ze bereid is hier extra geld voor uit te reiken, de kosten van het extra surveillance team worden geraamd op 2.250 euro.

Bewoners mogen hun straat, pleintje, speeltuin of stukje groen in de buurt in onderling overleg ‘vrijwillig’ vuurwerkvrij verklarenIn navolging van meerdere gemeenten in het land wil Gorinchem experimenteren met een vrijwillige vuurwerkvrije zone. Bewoners mogen hun straat, pleintje, speeltuin of stukje groen in de buurt in onderling overleg ‘vrijwillig’ vuurwerkvrij verklaren. Als pilot kiest de gemeente voor maximaal vijf zones. De kosten voor borden, posters/flyers en bewonersbrieven voor die vrijwillige vuurwerkvrije zones worden geraamd op circa € 2.500.

Begin 2021 wil de gemeente een draagvlakonderzoek houden onder de bewoners. Daarbij kunnen vragen aan de orde komen zoals het instellen van een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Afhankelijk van de opzet van het onderzoek variëren de kosten daarvoor tussen de 5.000 en 19.550 euro. De kosten voor een centrale vuurwerkshow vormen eveneens een struikelblok. Het organiseren van een centrale vuurwerkshow vraagt ook extra inzet van gemeente en politie. Daarnaast zijn de kosten voor een centrale vuurwerkshow al gauw geraamd - op basis van online onderzoek – op minimaal tussen de 50.000 en 60.000 euro. Over alle voorgestelde maatregelen en de bijbehorende kosten gaat het college in gesprek met de raad.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie