Kansenkaart van de RES Alblasserwaard
Kansenkaart van de RES Alblasserwaard Gemeente Gorinchem

Gorinchem de lasten en Molenlanden de lusten

20 juni 2020 om 11:40 Politiek

GORINCHEM – Straks staat de gemeente Gorinchem vol windmolens en zonnevelden, terwijl de gemeente Molenlanden daarvan gevrijwaard blijft, maar wel geniet van de lusten. Die suggestie kwam van raadslid Marjo Molengraaf (SGP/CU) tijdens de vaststelling van de concept RES. Molenlanden neemt pas op 16 juli een besluit. 

De gemeente Molenlanden en de gemeente Gorinchem hebben samen een Regionale Energie Strategie (RES) Alblasserwaard opgesteld. Daarin is opgenomen hoe beide gemeenten willen voldoen aan de eisen uit het klimaatakkoord om in 2050 energie neutraal te zijn. De RES is door beide gemeenten gezamenlijk tot stand gekomen, maar bij een eerdere bespreking door de raad in Molenlanden leefden daar toch de nodige bezwaren tegen windmolens en zonnevelden in de polder. Zij stellen nu voor als zoekgebied voor grootschalige windmolens alleen de al lopende initiatieven bij Avelingen en de A15 verder te onderzoeken. Andere zoekgebieden in Molenlanden blijven zo vooralsnog verstoken van windmolens. Wel kiest Molenlanden voor kleine windturbines op boerenerven en kleinschalige zonneweides, passend in het lokale ruimtelijk beleid. Op 16 juli neemt Molenlanden een definitief besluit over de concept RES.

De Gorinchemse raad stemde donderdagavond wel in met de concept RES. Marjo Molengraaf (CU/SGP) waarschuwde voor de afwijkende tijden van besluitvorming door beide raden. “Straks heeft Gorinchem alle windmolens en zonnevelden en Molenlanden lekker niet”. Ook VVD’er Niels van Santen was kritisch en sprak van een vals einde aan de RES. “Molenlanden deinst terug, terwijl wij op zoek moeten naar draagvlak voor tien grote windmolens”. Groen Links raadslid Rutger van Breemen vond het onverteerbaar dat Molenlanden mogelijk een ander besluit neemt. Wethouder Eelke Kraaijeveld bleef vertrouwen houden in een goed einde van het proces. Dat in de RES Alblasserwaard meer plannen zijn opgenomen dan strikt noodzakelijk vond Kraaijeveld geen probleem. “Er vallen altijd plannen af. Verder biedt de transitie kansen voor nieuwe banen”. Na het debat in de raad werd een motie aangenomen waarin de raad een oproep deed om oog te houden voor draagvlak en innovatie.

In de RES is vastgelegd hoe de gemeente Gorinchem de opgelegde CO2 reductie wil gaan halen. Molenlanden en Gorinchem willen samen 1.150 Terrajoule duurzaam opwekken. Gekozen is voor een mix van wind- en zonne-energie in zoekgebieden rondom de snelwegen A15 en A27 en op daken van boerenschuren en bedrijven. Ook willen beiden gemeenten besparen op energie.

advertentie
advertentie