Het COA ving al eerder asielzoekers op in het voormallige belastingkantoor
Het COA ving al eerder asielzoekers op in het voormallige belastingkantoor Stad Gorinchem

Omwonenden boos over mogelijke opvang asielzoekers

Politiek Asielzoekerscentrum

GORINCHEM Omwonenden van het voormalige belastingkantoor aan de Vroedschapstraat zijn boos op de gemeente Gorinchem. Ze zijn overvallen door de aankoop van het pand door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Eerder zou de gemeente toegezegd hebben dat de opvang van asielzoekers eenmalig zou zijn.

,,De gemeente heeft haar afspraken verbroken, de vorige keer is door wethouder Eva Dansen toegezegd dat de opvang eenmalig zou zijn”, zo vertelt één van de bewoners van de Friso flat, pal achter het kantoor. Van 2015 tot 2017 werden in het pand al asielzoekers opgevangen. Tijdens de opvang was een klankbordgroep actief waarin ook bewoners zitting hadden. ,,In 2015 waren we compleet gechoqueerd door de komst van de opvang, maar er zou sprake zijn van een noodsituatie, dus we hadden geen inspraak.” Ze spreekt zelfs van schijndemocratie. Bewoners van de flat hadden gedurende die jaren vooral te maken met geluidsoverlast vanuit een speeltuintje en de picknickbanken. ,,Als we klaagden werd het afgedaan als zeuren.” Ze roept andere bewoners van de flat op van zich te laten horen. ,,Veel ouderen zijn nog bezig met de coronacrisis, die moeten we echt nog wakker schudden voordat het te laat is.”

Omwonenden hebben inmiddels gesproken met wethouder Ro van Doesburg over de toezegging uit het verleden dat het COA slechts éénmalig asielzoekers zou opvangen in het pand. ,,Ik begrijp de onrust”, zo laat de wethouder weten. ,,Wij hebben het COA geen enkele toezegging gedaan, het college heeft ook nog geen standpunt ingenomen over de opvang.” Hij laat wel nagaan of daadwerkelijk is toegezegd dat de opvang éénmalig zou zijn. ,,Het staat niet op papier, dus we moeten uitzoeken of die toezegging mondeling is gedaan.” 

De toezegging van eenmalige opvang staat niet in het raadsbesluit. De gemeente Gorinchem houdt op 3 september een informatieavond over de plannen van het COA met het belastingkantoor.

Gorkum Aktief raadslid Everdien Hamann stelde al vragen aan het college over de aankoop van het pand aan de Vroedschapstraat. Ze deed ook navraag naar de toezegging dat de opvang eenmalig zou zijn. ,,Tijdens een informatieavond in het gymnasium is destijds door wethouder Eva Dansen toegezegd dat het eenmalig zou zijn. Ik ben daar zelf bij geweest en ook anderen hebben dat bevestigd. Die toezegging klinkt nog als een echo in mijn oren.” De klachten over geluidsoverlast van destijds kent ze wel. ,,Die woonflat staat zo dicht bij het kantoor dat de geluiden uit de speeltuin als een klankkast terug galmen.” Hamann stelt dat de overheid betrouwbaar moet zijn. ,,Als die toezegging toen gedaan is, kun je als overheid niet een paar jaar later zeggen dat je het nog een keer doet.”

Na de informatieavond van 3 september moet de gemeenteraad instemmen met de opvang van asielzoekers. Hamann laat haar instemming vooral afhangen van het draagvlak in de stad voor de opvang. ,,Als Gorinchem weer asielzoekers wil opvangen, dan zal ik niet tegen zijn. Maar de gemeente moet zich wel aan haar beloftes houden.”

advertentie