Bezoekers mochten vragen stellen na de uitleg van het COA
Bezoekers mochten vragen stellen na de uitleg van het COA Hannie Visserr-Kieboom

'Geen tweede asielopvang in Gorinchem'

4 september 2020 om 11:36 Politiek Asielzoekerscentrum

GORINCHEM ‘Geen tweede asielopvang in Gorinchem’. Dat is de duidelijke boodschap van Alie Meijer, bewoner van de Frisoflat achter het belastingkantoor aan de Vroedschapstraat. Samen met de bewoners Anja Mosselman en Elisabeth van Gelder zijn ze aanjagers achter de enquête onder de bewoners van de Frisoflat en de facebook pagina ‘Nee AZC Gildenwijk Gorinchem’.

In april kocht het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het belastingkantoor aan de Vroedschapstraat, maar het duurde tot 3 september alvorens ze uitleg kwam geven over de aankoop en de plannen met het pand. COA bestuursvoorzitter Milo Schoenmakers laat er geen misverstand over bestaan, het pand is aangekocht om daar asielzoekers te huisvesten voor een periode van vijf tot tien jaar, misschien zelfs langer. ,,We willen in het pand 300 kansrijke asielzoekers en statushouders huisvesten, waarvan we al weten dat ze in Nederland mogen blijven”, zo legt hij uit aan de aanwezigen in het auditorium van het gymnasium. ,,We hebben het pand aangekocht vooruitlopend op het besluit van de gemeente, omdat het pand na minimale aanpassingen nog steeds geschikt is voor opvang. We denken aan opvang zoals in Utrecht, waarbij ook studenten tussen de asielzoekers wonen. Ook zoeken we interactie met de buurt en bestuurlijk draagvlak”.

VEILIGE LANDEN Bij de uitleg van het COA over de opvang wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen kansrijke asielzoekers en asielzoekers uit veilige landen. Burgemeester Reinie Mellissant laat weten dat Gorinchem absoluut geen asielzoekers uit veilige landen wil opvangen in het belastingkantoor aan de Vroedschapstraat uit vrees voor overlast. Vanuit het publiek volgen na de uitleg van het COA de nodige kritische vragen over het proces, waarbij de gemeente niet gekend is in de aankoop van het pand.

WONINGNOOD Wethouder Ro van Doesburg kreeg kritiek omdat een deel van de aanwezigen liever eerst met de gemeente in gesprek wil alvorens voorlichting te krijgen van het COA. Ook over de toezegging uit 2015, toen ook al asielzoekers werden opgevangen aan de Vroedschapstraat, dat opvang slechts eenmalig zou zijn mocht Van Doesburg uitleg geven. De wethouder had al eerder laten weten dat die afspraak niet is vastgelegd in het raadsbesluit uit 2015. Verder wijzen de aanwezigen op de reeds bestaande woningnood in Gorinchem, deze neemt mogelijk toe als statushouders zich straks blijvend in de gemeente vestigen. Thans huisvest Gorinchem jaarlijks zo’n dertig statushouders.

We zijn met onze enquête van deur tot deur gegaan en hebben echt schrikbarende verhalen gehoord

Elisabeth van Gelder die tijdens de opvang van 2015-2017 zitting had in de klankbordgroep wil van het COA weten of ze wel op de hoogte is van alle overlast uit die tijd. ,,We zijn met onze enquête van deur tot deur gegaan en hebben echt schrikbarende verhalen gehoord over ziekenhuisopnames, intimidatie en diefstal. Die zijn allemaal onder het kleed geschoven. Heeft u bijvoorbeeld alle politierapporten wel gelezen?” Ze krijgt niet echt een duidelijk antwoord op haar vragen. Een van de laatste vragenstellers doet een emotionele oproep om voor opvang te kiezen. ,,Veel ouderen hebben de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt, ook mijn opa en oma zijn toen hier opgevangen. Al die vluchtelingen hebben honger, pijn of een trauma, we mogen wel wat ruimhartiger zijn”. Ze krijgt een bescheiden applaus na haar oproep.

WAARDELOOS De informatieavond verloopt verder rustig, toch zijn meerdere aanwezigen na afloop kritisch. ,,Waarom is het COA vanavond onze eerste gesprekspartner en niet de gemeente?”, zo vraagt Anja Mosselman zich af. Na afloop laat ze dan ook weten zwaar teleurgesteld te zijn in de informatieavond. ,,Waardeloos, het lijkt echt of het COA er al is, terwijl in onze enquête onder de bewoners 141 mensen tegen opvang zijn en slechts twaalf voor”.

Alvorens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) daadwerkelijk asielzoekers kan gaan opvangen in het voormalig belastingkantoor moet de raad nog een besluit nemen. Zo spreekt de raad op 17 september over het verzoek van het COA om asielzoekers op te vangen. De gemeente gaat verder een enquête verspreiden onder zo’n 1000 huishouden in de buurt van het kantoor. ,,Maar dat is geen referendum”, zo waarschuwt wethouder Ro van Doesburg. Zijn eigen partij, Democraten Gorinchem lieten tijdens de informatieavond weten de handelswijze van het COA af te keuren en om die reden tegen opvang te stemmen.

Anja Mosselman en Elisabeth van Gelder waren kritisch over de informatie avond
Het voormalige belastingkantoor in de Gildenwijk
Beeld van de facebook pagina tegen de komst van een AZC
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie