Het stadhuis moet worden aangesloten op het warmtenet
Het stadhuis moet worden aangesloten op het warmtenet Stad Gorinchem

Het stadhuis wil van het gas af

10 januari 2021 om 15:36 Politiek Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM – Voor de aanleg van het eerste warmtenet in de stad Gorinchem is het noodzakelijk dat ook het stadhuis van het gas af gaat. Tegelijkertijd met het stadhuis worden 961 Poort6 huurwoningen in de Gildenwijk aangesloten op het warmtenet.

VLIEGWIEL Twee jaar geleden tekende de gemeente Gorinchem samen met HVC, woningcorporatie Poort6, Stedin, provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland al de intentieverklaring ‘Gildenwijk op duurzame warmte’ voor de aanleg van het warmtenet. De warmte wordt straks gewonnen uit het afvalwater van de rioolwaterzuivering. De nieuwe energiecentrale wordt door HVC gebouwd aan de Bullekeslaan en kan zo in de toekomst mogelijk ook gebruik maken van de warmte uit het oppervlaktewater van het Kanaal van Steenenhoek. Wethouder Eelke Kraaijeveld is enthousiast over de aanleg van het warmtenet en noemt het een belangrijk besluit voor de stad, het gaat om een totale investering van twintig miljoen euro. ,,Om het warmtenet aan te kunnen leggen is het wel noodzakelijk om het stadhuis aan te sluiten, dat fungeert straks als een vliegwiel voor de aanleg. In de eerste fase gaat het om het aansluiten van 961 huishoudens, in een volgende fase kunnen nog eens 1100 huurwoningen worden aangesloten. Ook particuliere huishoudens kunnen aansluiten, maar daar is in de eerste fase geen subsidie voor beschikbaar.” Ook het kantoor van Poort6 wordt aangesloten op het warmtenet.

ENECO GELDEN De aanleg van het warmtenet en het aansluiten van het stadhuis past in de duurzame toekomst van de stad zoals deze ook is vastgelegd in GO2032 en in de Regionale Energie Strategie (RES). In de eerste plannen voor het warmtenet was het stadhuis nog niet opgenomen, maar deze aansluiting staat gelijk aan 128 woningen en is nodig voor een robuust netwerk in de eerste fase. Het stadhuis wordt nu nog verwarmd met gasgestookte ketels. Deze installaties worden voortijdig afgeschreven als het stadhuis van het gas af gaat. De gemeente draagt 1,5 miljoen euro bij aan het warmtenet en wil dit bekostigen uit de vijf miljoen reserve duurzaamheid van de Enecogelden. Voor de tweede fase van het warmtenet worden gesprekken voorbereid met het ziekenhuis, ook wordt eind 2021 gekeken welke wijken na de Gildenwijk kunnen aansluiten op het warmtenet.

HUURDERSRAAD Voor de daadwerkelijke start van het warmtenet moet minimaal zeventig procent van de bewoners van 961 huurwoningen instemmen. Zij krijgen een elektrische kookplaat inclusief nieuwe pannen als zij instemmen, deze kosten zijn reeds opgenomen in het plan. Poort6 gaat in 2021 de huurders hiervoor benaderen. Als woningen van het gas af gaan, wordt tegelijkertijd geïnvesteerd in het beter isoleren van de woningen. Kosten voor het verwarmen van de woning moeten gelijk bleven, zodat Poort6 geen redenen ziet waarom huurders zouden weigeren. De Huurdersraad heeft reeds ingestemd met de aansluiting op het warmtenet.

SUBSIDIES Tijdens bespreking van het voorstel om het stadhuis aan te sluiten op het warmtenet liet directeur-bestuurder Marije Buursink wel weten dat de startmotorsubsidie van vier miljoen cruciaal is voor het project, mocht deze worden afgewezen dat kan het project niet doorgaan. Voor de voorbereidende fase van het project is wel een Europese subsidie van 300.000 euro ontvangen; een subsidieaanvraag van de gemeente Gorinchem uit de pot Programma Aardgasvrije Wijken werd niet toegekend. PvdA raadslid Jack Oostrum toonde zich net als wethouder Eelke Kraaijeveld enthousiast over het plan. ,,We doen dit niet omdat het moet, maar omdat we dit graag willen.” De raad besluit op 18 februari of het stadhuis wordt aangesloten op het warmtenet. De aanleg van het warmtenet start op zijn vroegst in 2022.

Het warmtenet in de Gildenwijk wordt vanaf 2022 aangelegd
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie