Fatih Polatli in een onderonsje op Hemelvaartsdag met raadslid Pierre Schefferlie
Fatih Polatli in een onderonsje op Hemelvaartsdag met raadslid Pierre Schefferlie Hannie Visser-Kieboom

Struikelblokken voor de vijf nieuwe coalitiepartners

Politiek

GORINCHEM  Tijdens het laatste duidingsdebat over de coalitievorming vroegen meerdere partijen naar het commitment van de vijf beoogde coalitiepartners met elkaar. Tussen de vijf partijen kwamen zeker in verkiezingstijd een aantal duidelijke verschillen bovendrijven. Zoals het standpunt van Stadsbelang over ‘religieus vrij jongerenwerk’. Ze doelde daarmee op The Mall, toch vooral een ‘troetelkindje’ van CU/SGP. 

Op 22 februari van dit jaar stuurde Stadsbelang een uitgebreid persbericht over het jongerenwerk in de stad. ,,Afgelopen zondag maakte wethouderskandidaat van Stadsbelang Fatih Polatli bekend dat zijn partij geen vertrouwen heeft in het jongerenwerk van The Mall na bestudering van eigen stukken. The Mall valt onder Youth for Christ. Vooral de openheid waarmee de The Mall het geloof wil verspreiden en niet-christenen uitsluit voor hun vacatures baart de partij grote zorgen”, zo schrijft Stadsbelang in het persbericht. ,,Stadsbelang respecteert ieder geloof en de vrijheid van godsdienst. Echter is The Mall de enige jongerenwerkorganisatie in Gorinchem met een duidelijke missie. Kwetsbare jongeren kunnen meedoen of niet, maar hebben helaas geen keuze in jongerenwerk zonder missie. Stadsbelang is van mening dat kwetsbare jongeren hulp en bescherming moeten krijgen van onafhankelijk jongerenwerk, die niet werkt vanuit een geloofsovertuiging of politieke ideologie. Jongerenwerk moet voor ieder kind toegankelijk zijn.” 

Stadsbelang is van mening dat kwetsbare jongeren hulp en bescherming moeten krijgen van onafhankelijk jongerenwerk, die niet werkt vanuit een geloofsovertuiging

AANBESTEDING Stadsbelang wil zich dan ook inzetten om neutraal jongerenwerk te faciliteren, ze hecht daar zoveel waarde aan dat ze daar zelfs een persbericht aan wijdde ,,Als het aan ons ligt zal bij de volgende aanbesteding geen ruimte meer zijn voor organisaties met religieuze dan wel politieke inslag bij organisaties die met jongeren aan de slag willen. Dit betekent dat Stadsbelang bij de volgende aanbesteding voor jeugdwerk scherpere voorwaarden zal stellen”, zo liet Fatih Polatli in februari weten. In de voorbije jaren was juist de fractie van CU/SGP groot voorstander om het jongerenwerk aan The Mall te gunnen. Ze won de aanbesteding om van 2022-2025 het jongerenwerk te mogen uitvoeren in Gorinchem. 

HUURWONINGEN Ook de VVD en SP lijken nu ook niet de meest vanzelfsprekende coalitiepartners van uiterst rechts naar meer links. Zo schrijft de SP in haar verkiezingsprogramma dat ze vooral goedkope huurwoningen wil bouwen en stelt de VVD dat Gorinchem al voldoende sociale huurwoningen heeft. Hoe al deze verschillen overbrugd gaan worden in de nieuwe coalitie blijft nog afwachten. Ook tussen SP en CU/SGP liggen geschilpunten. Zo stelde de SP recent nog zeer kritische vragen over het voorgaan van ds. Visser in de Grote Kerk, omdat hij in het verleden de Nashville verklaring heeft ondertekend. Formateur Piet Sleeking liet tijdens het duidingsdebat weten dat het coalitieprogramma pas eind juni wordt verwacht. Tijdens het laatste duidingsdebat leek al dat het allemaal niet even soepel loopt in de coalitievorming. Zo was sprake van het inwisselen van Gorcum Actief voor een andere partij. Mogelijk vanwege de voorgedragen wethouderskandidaat. 

advertentie