Afbeelding
Sushi Fusion

Gorinchems restaurant Sushi Fusion uit protest open om gang naar de rechter te forceren

22 november 2022 om 15:47 Rechtbank

GORINCHEM Restaurant Sushi Fusion aan de Grote Markt in Gorinchem gaat vanmiddag om 17.00 uur open. Het betreft geen gewone opening, maar het is een protest. Fusion heeft een vergunningsaanvraag ingediend die door de gemeente in behandeling is. Het restaurant moet gesloten blijven totdat de vergunning is afgegeven nu wil het vandaag open gaan om een gang naar de rechter te forceren.

Een groep vrienden en collega-ondernemers van de eigenaren van Fusion wil steun betuigen aan Fusion en protesteren tegen het besluit van de gemeente de zaak te sluiten. ,,Willen jullie ook weer de lekkerste sushi van Gorinchem kunnen eten? Kom dan dinsdag 22 november vanaf 17.00 uur naar Fusion, op de Grote Markt in Gorinchem”, luidt hun oproep.

Volgens een vaste gast (naam bij de redactie bekend), worden de eigenaren van Fusion ,,al 10 weken van het kastje naar de muur gestuurd door de gemeente, met als uitkomst voorgoed gesloten, zonder duidelijke reden.”

Het gezin dat het restaurant leidt wordt volgens hem tegengewerkt door de burgemeester van Gorinchem bij een nieuwe aangevraagde alcohol- en exploitatievergunning. De tegenwerking is volgens de persoon in kwestie gebaseerd op de term schijnbeheer. ,,Een afdeling van de gemeente (ondermijning) is van mening dat er spraken is van schijnbeheer.”

Daar is volgens hem echter absoluut geen sprake van. De moeder van het gezin wil de zaak graag overdagen aan haar dochter. Daartoe moet een aanvraag voor een nieuwe vergunning worden gedaan bij de gemeente Gorinchem. ,, Door taalgebrek en daardoor miscommunicatie heeft de eerste aanvraag veel te lang geduurd, vanwege extra vragen van de gemeente”, aldus de vaste gast.

,,De hardwerkende familie heeft de eigenaren van de Hoofdwacht gevraagd om mee te kijken voor een nieuwe vergunningsaanvraag. Deze hebben wij zo compleet mogelijk ingevuld en antwoord gegeven op de vragen die de gemeente Gorinchem nog wilde hebben. Ondanks alles is de gemeente voornemens geen vergunning af te geven voor exploitatie van restaurant Fusion.”

,,De gemeente Gorinchem is er heilig van overtuigd dat hier spraken is van schijnbeheer. Mijn mening is, dat de familie koste wat kost en op een legale manier, de zaak wil blijven voortzetten. Omdat de procedure tegen het besluit van de gemeente jaren kan gaan duren, willen zij een oordeel van de rechtbank forceren door illegaal open te gaan. Dan is de gemeente verplicht de zaak per direct weer te sluiten met een dwangbevel. Daarmee kan de dochter naar de rechtbank om te kijken of de gemeente Gorinchem goed heeft gehandeld en of het besluit van de gemeente terecht is geweest. Dit zou dan een paar weken duren. De familie is nu al 10 weken dicht en staat op de rand van een faillissement. Een faillissement, omdat de gemeente onnodig de vergunningprocedure dwarsboomt moet voorkomen worden.”

REACTIE GEMEENTE


Waarom is het restaurant gesloten?

Er is door Fusion een vergunningaanvraag ingediend. Deze aanvraag wordt conform de geldende wet- en regelgeving door ons als gemeente behandeld. Het is aan de aanvrager van de vergunning om het restaurant gesloten te houden totdat de vergunning is afgegeven. Zonder vergunning mag een openbare inrichting zoals een restaurant namelijk niet geëxploiteerd worden. (Volgens artikel 2.28 lid 1 van de APV is het verboden om zonder vergunning een openbare inrichting te exploiteren.)

De aanvrager van de vergunning is op de hoogte van de laatste stand van zaken. 

Deel dit artikel via:
advertentie