Afbeelding
Henny Jansen

Meer en snellere bussen tussen Breda - Gorinchem - Utrecht

Verkeer en vervoer

[GORINCHEM] Afgelopen vrijdag informeerden minister Van Veldhoven en minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Zij gingen daarbij in op de voortgang van de MIRT en enkele moties en toezeggingen. Ook de busverbinding Breda – Gorinchem – Utrecht werd besproken. Voor Gorinchem betekent dit dat er stappen gezet worden om meer en snellere bussen tussen Breda – Gorinchem en Utrecht te realiseren.

Het ministerie van I en W, de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, gemeente Breda het samenwerkingsverband U10 (vertegenwoordigd door gemeente Vijfheerenlanden en Gorinchem) onderzochten gezamenlijk een innovatief OV-concept op de corridor Breda- Gorinchem-Utrecht. Dit onderzoek is besproken en het resulteert in het besluit dat het plan van aanpak voor het verbeteren van de bestaande OV verbinding verder wordt uitgewerkt. Een innovatief vervoersconcept voor de toekomst wordt onderzocht. Een busverbinding die in snelheid, comfort en betrouwbaarheid vergelijkbaar is met de trein, maar in aanleg en exploitatie goedkoper is. Bij de uitwerking van deze plannen wordt verbinding gezocht met programma's zoals minder Hinder of Samen Bereikbaar Drechtsteden.

Belangrijk onderdeel uit het plan van aanpak voor onze regio is het ontwikkelen van hubs waar vervoersstromen bij elkaar komen. Een hub zorgt voor een goede doorstroming waardoor reizigers snel van Breda naar Utrecht kunnen reizen en ontsluiting van het tussengelegen gebied. Het is een belangrijke kans voor het verbeteren van de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het gebied langs de Merwede en de Linge. Daarnaast kijken het rijk en regio naar de mogelijkheden om de bestaande treinverbinding tussen Breda en Utrecht via 's Hertogenbosch te verbeteren met het oog op de werkzaamheden op de A27.

Wethouder Joost van der Geest: ,,We zijn zeer blij met deze uitkomst. Het betekent dat we serieus naar de mogelijkheden van het realiseren van een hub op het kruispunt van de A15, A27 en de MerwedeLingeLijn kunnen gaan werken, ook weleens Gorinchem West genoemd. Het is niet alleen interessant voor de Gorcumers, maar zeker ook voor inwoners uit de regio. Dit betekent heel veel voor de bereikbaarheid van onze stad, samen met de verbreding van de A27 en de toekomstige verbeteringen op de A15. De hub kunnen wij als gemeente Gorinchem niet alleen realiseren, daar hebben we de hulp van onder andere de Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en ProRail voor nodig."

advertentie