Schets van de locatie van de nieuwe Lingebrug
Schets van de locatie van de nieuwe Lingebrug Gemeente Gorinchem

Geen knip in de Arkelsedijk voor nieuwbouw aan Lingeoever

Verkeer en vervoer

GORINCHEM Er komt geen knip in de Arkelsedijk om het verkeer vanuit de nieuwbouw langs de Lingeoevers in goed banen te leiden. Gevreesd wordt dat een knip in de dijk zal leiden tot meer verkeer door de Lingewijk over de Vries Robbeweg. Dat is een van de uitkomsten van het verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng naar de bouw van een nieuwe Lingebrug.

De Lingebrug is een van de maatregelen uit de mobiliteitsvisie, de brug moet bijdragen aan een betere oost-west verbinding in de stad. Ook draagt de Lingebrug bij aan een betere verkeersafwikkeling en ontlasting van de rotonde Eike’s Hof, als straks vijfhonderd nieuwe woningen worden gebouwd langs de Arkelsedijk. In het verkeersonderzoek is gekeken naar de nieuwe Lingebrug, de verbinding met de Lingewijk en de functie van de Arkelsedijk. De brug is straks voor zowel auto’s als fietsers en wandelaars. De aantakking van de brug aan de zijde van de Lingewijk is naast het bedrijf Corbion, aan de overzijde is het vrachtwagenterrein langs de Spijksedijk in beeld. Bij de bouw van de brug moet ook rekening gehouden worden met de doorvaarthoogte voor de scheepvaart op de Linge.

SCHETSONTWERP De nieuwe verbinding tussen de nieuwbouw langs de Arkelsedijk aan de Lingeoever en de Lingewijk is alleen voor langzaam verkeer en niet voor auto’s. Voorkeur gaat uit naar een verbinding nabij de Nettoroma. Mogelijk gaat het om een onderdoorgang van de dijk, dit wordt nog uitvoerig overlegd met het waterschap, omdat sprake is van een waterkerende dijk. Voor de bouw van de nieuwe Lingebrug wordt thans een scenariostudie uitgevoerd over de inpassing van de brug op zowel de Arkelse- als de Spijksedijk. Medio 2022 wordt een eerste schetsontwerp van de brug verwacht van bureau Maan en IV-Infra. Voor de verdere planning van de brug wordt aangesloten op de planning van de nieuwbouw langs de Arkelsedijk aan de Lingeoevers. Deze staat overigens momenteel on hold.

FAILLIET De gemeente Gorinchem had voor de bouw van de woningen aan de Lingeoever een overeenkomst gesloten met projectontwikkelaar Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling BV. Dit bedrijf is eind vorig jaar failliet verklaard. Al eerder had Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling de gemeente laten weten dat de overeenkomst werd overgedragen aan Caenen. Voor de bouw van de woningen langs de Arkelsedijk had de gemeente Gorinchem geld gereserveerd uit de Regiodeal. In een raadsinformatiebrief van 1 december 2021 liet wethouder Ro van Doesburg nog weten dat de vertraging van de woningbouw geen gevolgen zou hebben voor de Regiodeal. Halverwege 2021 werd nog een informatieavond gehouden door Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling over de woningbouw die voornamelijk bestond uit hoogbouw.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
De loodsen aan de Lingeoever maken straks plaats voor appartementencomplexen
advertentie