Weginrichting met grasbetonstroken aan weerszijden
Weginrichting met grasbetonstroken aan weerszijden Waterschap Rivierenland

‘Gastvrije Waaldijk’ roept vragen op bij VVD en Gorcum Actief

Verkeer en vervoer

GORINCHEM VVD en Gorcum Actief willen van het college weten of bewoners betrokken zijn bij het ontwerp ’Gastvrije Waaldijk’ van Waterschap Rivierenland. Ook vragen ze zich af of bestrating met onder andere grasbetonstroken wel veilig is voor fietsers. 

De komende jaren wordt het dijktracé Waardenburg-Gorinchem versterkt en opnieuw bestraat. De Merwededijk vanaf de Burgstraat en de Waaldijk tot de gemeentegrens bij Vuren wordt dagelijks gebruikt door scholieren. Ook recreanten, fietsers en wandelaars, maken veelvuldig gebruik van deze dijk, zo schrijven beide fracties in hun brief aan het college. Het gepresenteerde uitgangspunt voor de herinrichting is een dijk met een gastvrij karakter, waar de fietser hoofdgebruiker is en de auto te gast. ,,Ons is ter ore gekomen dat er nu gekozen wordt voor een bestrating, vergelijkbaar met die van nu, met links en rechts van het wegdek grasbetonstroken (zie afbeelding) Wij vinden grasbetonstroken gevaarlijk voor fietsers, die bij uitwijken in een soort ‘tramspoor’ terecht komen en ernstig kunnen vallen. Ook voor voetgangers is dit geen prettige uitwijkmogelijkheid voor te snel rijdende automobilisten.”

ALTERNATIEVEN De fracties willen weten in hoeverre de gemeente betrokken is bij het inrichtingsontwerp op de dijk na de versterking en of ze hiervoor te rade zijn gegaan bij bewoners, klankbordgroepen en buurgemeenten. ,,Bent u er zich van bewust dat het een doorgaande weg is en dat er veel ‘zondagsrijders’, toeristen en dagjesmensen met/vanuit de auto genieten van het uitzicht? zo vragen VVD en Gorcum Actief aan het college. Ze willen ook weten of gekeken is naar alternatieven en noemden daarbij het alternatief dat Klankbordgroep Oost Gorinchem op de zeepkist presenteerde. Liefst zien beide partijen dat de inrichtingsplannen worden besproken in de gemeenteraad. Ook om te kijken of ze wel passen in de Mobiliteitsvisie en in het onderzoek naar de Rondweg Noord.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

.

advertentie