ArkelStad Notarissen (Nienke van Gelderen)Kleine Landtong 174201 HL GorinchemTelefoon: 0183 – 21 66 00info@arkel-stad.nlwww.arkel-stad.nl
ArkelStad Notarissen (Nienke van Gelderen)Kleine Landtong 174201 HL GorinchemTelefoon: 0183 – 21 66 00info@arkel-stad.nlwww.arkel-stad.nl MINISTERIE VAN BEELD

Van samenwonen tot trouwen: wat is wettelijk geregeld?

15 september 2020 om 15:32 Zakelijk

GORINCHEM ArkelStad Notarissen ontzorgt cliënten bij alle belangrijke beslissingen in het leven. Bij de aankoop van een eigen huis, een huwelijk of geregistreerd partnerschap en van alle fasen van het ondernemerschap tot en met een goed geregelde nalatenschap. Maandelijks licht een van de Arkel Stad-notarissen een thema uit. Deze keer: Nienke van Gelderen.

Samenwonen, een geregistreerd partnerschap of een huwelijk. Wat is wettelijk geregeld als je kiest voor een geregistreerd partnerschap of een huwelijk? En wat is er niet geregeld als je samenwoont? Vragen die wij vaak krijgen.

Als je samenwoont geldt er geen wettelijke regeling. Je hebt bijvoorbeeld geen zorgplicht voor elkaar, je erft niet van elkaar en er is niets geregeld wat betreft alimentatie. Indien gewenst kunnen mensen die louter samenwonen wel afspraken maken in een notarieel samenlevingscontract. Dit wordt vaak gedaan in combinatie met een testament. Bij overlijden van een van de twee partners kan zo voorkomen worden dat de andere partner met lege handen achter blijft en alle bezittingen naar de familie van de overleden partner gaat. Om van elkaar te erven, moet dat vastgelegd worden.

In het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn veel zaken wél wettelijk geregeld. Een huwelijk geeft immers de plicht om hulp en bijstand aan elkaar te verlenen en elkaar te informeren over de stand van het vermogen. Ook de bevoegdheid om bezittingen te verkopen is vastgelegd. Wil je een (grote) schenking doen? Dan is toestemming van de andere echtgenoot nodig bij een huwelijk. Bij een eventuele scheiding is ook het recht op alimentatie vastgelegd en zijn er regels over de opgebouwde pensioenaanspraken. Bij een huwelijk wordt de andere echtgenoot bovendien automatisch erfgenaam bij een huwelijk. De langstlevende echtgenoot krijgt tevens een deel van het pensioen van de overleden echtgenoot.

Voor een geregistreerd partnerschap gelden dezelfde regels als bij een huwelijk. Dit geregistreerd partnerschap is in het leven geroepen om mensen van hetzelfde geslacht dezelfde rechten en plichten te kunnen geven als bij een huwelijk, dat tot 2001 niet mogelijk was voor mensen van hetzelfde geslacht. Bij een geregistreerd partnerschap ontstaat een wettelijk vastgelegde gemeenschap van goederen en ook het erfrecht is hetzelfde als bij een huwelijk. Is dat niet gewenst? Dan kunnen er net zoals bij huwelijkse voorwaarden partnerschapsvoorwaarden opgesteld worden bij de notaris.

Overigens is het per 1 januari 2018 niet meer zo dat bij een huwelijk automatisch alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden. Vermogen dat voor het huwelijk is vergaard blijft gewoon privé en ook een schenking of erfenis tijdens het huwelijk is niet automatisch gemeenschappelijk.

Alles goed op papier laten zetten? Laat u informeren en adviseren door een notaris. Zo weet u zeker dat alles goed geregeld is.

advertentie
advertentie