Esther Ostendorf-DekkerArkelStad notarissenwww.arkel-stad.nl0183 21 66 90
Esther Ostendorf-DekkerArkelStad notarissenwww.arkel-stad.nl0183 21 66 90 Ministerie van Beeld
De Notaris

Nu nog gebruikmaken van ‘jubelton’

Zakelijk

[GORINCHEM] Wie geld geschonken krijgt voor de aankoop van een eigen woning kan - onder bepaalde voorwaarden - gebruikmaken van een grote vrijstelling. Dit wordt ook wel spraakmakend de ‘jubelton’ genoemd. Binnenkort wordt deze vrijstelling afgeschaft, dus geïnteresseerden doen er goed aan om er nu nog gebruik van te maken. ArkelStad notarissen in Gorinchem kan advies geven over de jubelton, die een aantrekkelijke optie is voor bijvoorbeeld hulp bij de aankoop van het eerste huis.


Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671,00. Die belastingvrije schenking geldt alleen in de situaties dat degene die de schenking ontvangt een eigen woning koopt of verbouwt of met het geschonken bedrag (een deel van) een reeds bestaande hypotheekschuld van de eigen woning aflost.


GEEN SCHENKBELASTING Meerdere personen kunnen een jubelton schenken aan dezelfde persoon, zolang het hiervoor genoemde bedrag per schenker maar niet overschreden wordt. Over het genoemde bedrag hoeft dus geen schenkbelasting te worden betaald. Deze jubelton is per schenker een eenmalige vrijstelling.         


VOORWAARDEN Er zijn diverse voorwaarden verbonden aan de vrijstelling met betrekking tot de eigen woning. De begiftigde (degene die de schenking ontvangt) moet tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn, of een partner hebben die niet ouder is dan 40 jaar. Het geld moet gebruikt worden om de eigen woning te kopen of te verbouwen, of om de hypotheek of restschuld van het eigen huis af te lossen.Een andere bestemming van het geld kan zijn het afkopen van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming - het recht om voor altijd de grond van iemand anders te mogen gebruiken - van de eigen woning. Het geschonken bedrag moet uiterlijk in 2024 gebruikt worden voor de eigen woning en je moet schriftelijk een bewijs kunnen laten zien dat de schenking is betaald en dat deze voor de eigen woning gebruikt is. Je mag niet eerder een verhoogde vrijstelling hebben gebruikt. Het kan zijn dat de jubelton is vastgelegd in een overeenkomst. Daar mogen dan geen voorwaarden voor de schenking in staan, op één na: dat de schenking voor de eigen woning moet worden gebruikt, de allerbelangrijkste voorwaarde van de jubelton.


SNEL HANDELEN Wie interesse heeft in de vrijstelling, doet er goed aan om snel te handelen. De jubelton wordt namelijk met ingang van 1 januari 2023 verlaagd tot een aanzienlijk lager bedrag: €27.231 en per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals afgesproken is in het coalitieakkoord. Het is dan ook goed om nu te kijken naar de mogelijkheden van de jubelton. ArkelStad notarissen kan advies geven over de jubelton, bijvoorbeeld over wat er geregeld moet worden, door wie en wanneer.

advertentie
advertentie