DAC Gorcum
DAC Gorcum Syndion

Syndion bouwt nieuw pand voor dagactiviteitencentrum Gorcum

Zorg

GORINCHEM Syndion is onlangs begonnen met de nieuwbouw van DAC Gorcum aan de Kennelweg 4 in Gorinchem. Woensdag 2 juni slaan bestuurder Harry Vogelaar en cliënt Pascal Blanken de eerste paal van deze nieuw te bouwen dagbestedingslocatie van Syndion. 

DAC Gorcum is een dagactiviteitencentrum van Syndion, een organisatie voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. DAC Gorcum is nu nog gevestigd aan de Valkeniersweg, een paar honderd meter verderop in de wijk. Bij DAC Gorcum worden arbeidsmatige en belevingsgerichte activiteiten aangeboden aan mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. De cliënten van DAC Gorcum zijn kwetsbaar en vragen dan ook om een intensieve begeleiding en zorg, veel nabijheid en bescherming.

VEROUDERD Het pand aan de Valkeniersweg dateert uit 1974 en is dermate verouderd dat renovatie niet mogelijk is. Nieuwbouw op dezelfde locatie is vanwege de kwetsbare doelgroep niet wenselijk; dit zou namelijk betekenen dat de cliënten meerdere keren moeten verhuizen. Door de sloop van de voormalige Rollebol, kinderdagcentrum van Syndion, kwam er echter een prachtige locatie vrij aan de Kennelweg voor de nieuwbouw van DAC Gorcum. Tot de nieuwbouw aan de Kennelweg is gerealiseerd, maken de cliënten gebruik van het huidige pand aan de Valkeniersweg. Zo hoeven de cliënten maar één keer te wennen aan een nieuw onderkomen.

De bouwwerkzaamheden worden verricht door aannemer De Nijs-Soffers. De aannemer verwacht het nieuwe pand medio december 2021 op te leveren. Het nieuwe DAC Gorcum wordt een modern gebouw dat volledig is toegespitst op de moderne manier van begeleiden. Het nieuwe DAC Gorcum wordt een regionaal expertisecentrum voor de doelgroep.

www.syndion.nl 

advertentie