Na het aanbrengen van het infuus geeft ambulant technisch verpleegkundige Esmodee de Jong uitleg over de infuuspomp.
Na het aanbrengen van het infuus geeft ambulant technisch verpleegkundige Esmodee de Jong uitleg over de infuuspomp. Rivas

Darmpatiënte Marije Verwolf blij met thuisbehandeling

Zorg

[GORINCHEM] Marije Verwolf kreeg drie jaar geleden de diagnose Collitis Ulcerosa. Ze krijgt daarvoor iedere zes weken een infuusbehandeling in het Beatrixziekenhuis. Sinds kort biedt Rivas Zorggroep deze behandeling thuis aan, waardoor Marije minder tijd kwijt is aan de behandeling en zelfs op visite kan tijdens het toedienen van het infuus.

Voor Rivas Zorggroep is de thuisbehandeling een pilot. Inmiddels krijgen al tien patiënten infuuszorg aan huis en de bevindingen zijn positief. Een deel van de mensen die lijdt aan de chronische darmaandoening Colitis Ulcerosa of de ziekte van Crohn moet met regelmaat naar het ziekenhuis voor een infuusbehandeling. De medicatie die wordt toegediend, Infliximab, onderdrukt de lichaamsafweer en remt ontstekingen. Marije Verwolf bezocht de afgelopen twee jaar iedere zes weken het Beatrixziekenhuis voor een infuusbehandeling. Ze heeft inmiddels drie keer het infuus thuis toegediend gekregen. Marije: ,,Je bent toch al gauw een halve dag kwijt aan zo’n ziekenhuisbezoek. De reistijd van en naar Gorinchem, parkeren, eerst melden bij de balie, alle controles, het infuus aanleggen en dan moet hij doorlopen natuurlijk.”

AVONDUREN Nu komt het Ambulant Verpleegtechnisch Team in de vroege avond, na haar werk in de zorg, naar het huis van Marije. ,,De controles worden gedaan, het infuus wordt aangekoppeld en daarna loopt het medicijn via het infuus in terwijl ik bij mijn gezin ben. Dat duurt in mijn geval twee uur. Dankzij het handige tasje ben ik de vorige keer zelfs met mijn man op visite gegaan bij mijn schoonzus terwijl ik mijn medicatie kreeg. Dat is toch ideaal? En als er iets is, hoef ik maar te bellen en dan is de hulp nooit ver weg. Na twee uur komt de Rivas zorgverlener weer voorrijden en wordt het infuus weer afgekoppeld. Binnen enkele dagen voel ik me dan vaak al fitter.”

DAGELIJKS LEVEN Zowel de darmpatiënten die gebruikmaken van deze behandeling, als de zorgverleners zijn te spreken over de verplaatsing van deze ziekenhuiszorg naar huis. Esmodee de Jong, ambulant technisch verpleegkundige: ,,Op dit moment maken vooral jonge mensen gebruik van deze mogelijkheid. Zo heeft hun chronische ziekte minder invloed op hun dagelijkse leven. Het is fijn dat wij, door de krachten te bundelen met de collega’s van de Maag, Lever, Darmafdeling in het Beatrixziekenhuis en met onze apotheek, dit mogelijk kunnen maken. We hopen dan ook dat we deze zorg na een succesvolle pilot verder kunnen opschalen.”

ZORG DICHTBIJ Het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar mensen thuis is in lijn met de ambities van Rivas zoals beschreven in de visie Rivas 2030 | Samen zorgen voor een gezonde toekomst. Eén van de drie pijlers in deze meerjarenstrategie is het speerpunt ‘Zorg dichtbij’, waarbij het verlenen van zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt centraal staat.

advertentie
advertentie