Schokkende cijfers

Voorpagina

GORINCHEM - In het Gorcumse stadhuis is geschrokken gereageerd op het onderzoek naar Marokkaans-Nederlandse risicojongeren van bureau Risbo van de Erasmus Universiteit. Het onderzoek biedt een grote hoeveelheid cijfers en feiten, die de huidige stand van zaken weergeven, een zogenoemde nulmeting. De komende jaren worden de gegevens telkens geactualiseerd, zodat veranderingen zichtbaar worden en daarop beleid kan worden afgestemd. Deze ‘Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren’ vindt plaats in 22 gemeenten, waaronder Gorinchem.

Uit de cijfers blijkt dat de problematiek in Gorinchem niet onder doet voor grote steden. Ook hier heeft één op de tien jongeren (van 12 tot 24 jaar) te maken (gehad) met politie en justitie. Er zijn in totaal 76 verdachten, waarvan 20 procent veelpleger is. Iets meer dan 45 procent is meerpleger en 34 procent werd voor het eerst gepakt. Ook is het schoolverzuim en -uitval bij deze groep jongeren hoger dan gemiddeld. Burgemeester Piet IJssels laat het één en ander verder uitzoeken en constateert dat het beleid eventueel moet worden aangepast.

advertentie
advertentie