Nieuwe school op Stalkaarsen

Voorpagina

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering werd een informatiebrief over de financiële stand van zaken van de gemeente uitgedeeld. Nu gewerkt wordt aan de voorbereidingen van de begroting blijkt er sprake te zijn van onverwachte tegenvallers van 1.5 miljoen euro structureel, tot een nadeel van circa 3.5 tot 4 miljoen. In de brief wordt gesproken over ‘zwaar weer’.

Gemeente moet miljoenen extra bezuinigen GORINCHEM – De Samen Onderwegschool en de Cirkel, school voor speciaal onderwijs, krijgen samen een nieuw schoolgebouw op Stalkaarsen. De gemeenteraad steunde donderdag unaniem een motie van D66 om daar ook een gymnastieklokaal bij de realiseren, maar de mogelijkheden daarvoor worden afgewogen bij de behandeling van de bezuinigingen die de gemeente staan te wachten.

Als belangrijkste oorzaken voor de tegenvallers worden genoemd; afname van de rijksuitkering, tekorten bij samenwerkende partners van de gemeente (verbonden partijen) zoals de RSD, de Avelingengroep en de regio Zuid-Holland Zuid. In de loop van 2011 worden nadere voorstellen verwacht voor zware bezuinigingen. Volgend jaar wordt ook een Integraal Huisvestingsplan voor scholen vastgesteld.

Ondertussen wordt het geduld van de Samen Onderwegschool zwaar op de proef gesteld. De school zou eerst samen met de openbare basisschool De Baanbreker, eveneens op Stalkaarsen, de nieuwe bredeschool Schuttersplein vormen. Dat plan ging niet door toen Poort6 zich als investeerder terugtrok. De Baanbreker zal nu gaan verhuizen naar het nieuwe bredeschoolgebouw Gildenplein aan de Schepenenstraat. Het oude schoolgebouw op Stalkaarsen wordt gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw voor Samen Onderweg en de Cirkel.

De gemeenteraad toonde zich over het algemeen verheugd over de voorstellen om in ieder geval eerst het schoolgebouw te bouwen. Er wordt nog wel gesproken over een ‘bredeschoolconcept’, namelijk samenwerking met SKG (Stichting Kinderopvang Gorinchem) en anderen. De raad wil weten wat het kost om daar voorzieningen voor te bouwen, maar realiseert zich dat er voorlopig geen geld voor zal zijn. Als er iets extra’s gebouwd kan worden, dan wordt het in eerste instantie de gymzaal.

advertentie