Het Caribabad werd 35 jaar geleden geopend
Het Caribabad werd 35 jaar geleden geopend Fotografie Studio Ziezo

Betonrot en lekkages bij het Caribabad

25 maart 2023 om 11:49 Zwemmen Dit wil je niet missen

GORINCHEM Tijdens de onderhoudsinspectie voor het opstellen van de toekomstvisie voor het Caribabad zijn enkele ernstige gebreken gevonden. Zo is sprake van betonrot in de kolommen en keldervloer, door corrosie aangetaste stalen draagconstructie, lekkage in de bassins en de kelder en is het leidingwerk van wit PVC. Deze gebreken moeten hersteld worden om het bad de komende jaren open te houden. Voor de keuze nieuwbouw of grootschalige renovatie is nog meer onderzoek nodig.

Donderdagavond sprak de raad over de eerste bevindingen van het onderzoek naar de toekomst van het Caribabad. De vraag werd actueel toen het zwembad in het najaar werd geconfronteerd met een fors gestegen energierekening. Het zwembad is 35 jaar oud, maar nog altijd populair. Zo ontvangt ze gemiddeld 280.000 bezoekers per jaar, 48 procent komt uit Gorinchem en 38 procent uit de omliggende gemeenten Altena, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Het gaat vooral om veel recreatiebezoek. Op primetime uren van 17.00-21.00 uur is sprake van een vol zwembad en kunnen niet alle verenigings- en doelgroepenactiviteiten worden ingeroosterd. Zo maakt de grootste zwemvereniging PCG/de Linge ook gebruik van het zwembad in Leerdam, omdat in het Caribabad geen plek is. Verder voldoet het huidige 25 meter bad niet aan de eisen van de KNZB voor waterpolo. Daar is een bad van 35 meter voor nodig. Verder bleek uit de onderhoudsinspectie dat veel warmte weglekt uit het zwembad, het meest bij het buitenbad en de glijbaan. 

Nieuwbouw

De geconstateerde gebreken leveren niet direct gevaar op, maar er is wel actie nodig. Bij de uitwerking van de toekomstscenario’s zijn de opties een grootschalige renovatie of nieuwbouw. Nadeel van renovatie is dat het bad dan minimaal een jaar dicht moet. Bij nieuwbouw kan het huidige bad open blijven, op het terrein van het Caribabad is voldoende ruimte voor nieuwbouw. Daarvoor wil de gemeente Gorinchem ook in gesprek met de buurgemeenten en de provincie. Woensdag 17 mei en donderdag 24 augustus spreekt de raad verder over de toekomst van het zwembad, op 28 september wil zij een besluit nemen over nieuwbouw of renovatie.

Wipmolenbad

Bij de presentatie van de onderhoudsinspectie wilden de raadsleden vooral weten wat het vooruitzicht is op korte termijn; de inschatting is dat het bad nog zeker drie tot vijf jaar open kan blijven. Een lekkage is recent opgelost en de betonrot levert geen acuut gevaar op. De betonrot is niet helemaal een verrassing, het Caribabad is deels gebouwd op de oude fundering van het Wipmolenbad, deze zijn zo’n 55 jaar oud. Voor het aanpakken van deze gebreken volstaat een kleine renovatie, waarbij het bad open kan blijven. Een grootschalige renovatie wordt volgens de onderzoeksbureau Drijver & Partner en Straman management en advies een kostbare investering, vooral omdat veel geld in de schil moet worden gestoken. De kosten daarvoor komen dan in de buurt van nieuwbouw.

Zwemlessen

Nieuwbouw biedt verder de mogelijkheid om het bad te verduurzamen, zo wordt ook gekeken naar aansluiting op het warmtenet. Wethouder Marjo Molengraaf wees ook nog eens op de regionale functie van het Caribabad. Verder sluiten in de regio binnen afzienbare tijd enkele zwembaden, zoals in Sliedrecht en Alblasserdam. Ook is behoud van het zwembad belangrijk voor de 40.000 zwemlessen die worden gegeven, aldus de wethouder. 

.

advertentie
advertentie