Bodem in de spaarpot verkeer

3 juli 2007 om 00:00 Nieuws

GORINCHEM - ,,We zijn erg blij met de uitkomsten van het Burgertevredenheidsonderzoek. De inwoners geven aan dat het goed wonen is in onze stad. Maar er is één punt dat er in de ergernis-top-tien uitspringt; het Verkeer. Dat is het belangrijkste probleem met stip en oplossingen zullen heel veel geld kosten. Gelukkig is de perspectiefnota gunstig en hebben we over vier jaar al acht miljoen gespaard, goed voor een brug. Maar er is meer nodig.”

Bij de behandeling van de ‘financiële tussenstand’ voerde VVD-fractieleider Trix van der Torren als eerste aan dat de spaarpot voor verkeer en bereikbaarheid, het infrastructuurfonds een goede start maakt, maar dat dit niet voldoende is. CDA-voorman Cees van der Roest vulde haar aan. ,,Het infrastructuurfonds moet wel prioriteit krijgen. Met alleen de ‘restjes die over zijn’ gaat het allemaal veel te lang duren. Wij pleiten voor structurele aanvullingen in dat fonds.”

Het infrastructuurfonds is in het leven geroepen toen enkele maanden geleden bleek dat openstelling van de Nieuwe Hoven in twee richtingen eigenlijk geen optie is voor verbetering van de verkeerssituatie, aldus het laatste onderzoek. De meningen daarover zullen altijd verdeeld blijven. Gemeenteraadslid Koos Mensert van Stadsbelang sprak wat dit aangaat over ‘taaie oude koeien’ en ‘ziet de toekomst met scepsis tegemoet’. In meerderheid is besloten letterlijk een alternatieve weg, route te zoeken. Gedacht wordt aan een verbinding via de Bullekeslaan (achter het Trias kantoor) met een brug naar de Nieuwe Wolpherensedijk, maar die mogelijkheid moet onderzocht worden. Ondertussen worden de nodige financiële middelen gespaard in het Infrastructuurfonds. Een eerste aanzet daartoe is nu gegeven.

Lange termijn

Gemeenteraadslid Jan Hamstra (ChristenUnie) kan zich eveneens goed vinden in ‘de duurzame oplossing’, maar spreekt ook van slechts een bodempje in de pot.

Wethouder Herman van Santen van verkeer bleek in zijn beantwoording weinig optimistisch over een oplossing op kortere termijn. ,,De procedures duren heel erg lang,” stelde hij. ,,Neem nou de Zuiderlingeroute, de eerste langzaamverkeerbrug. Die procedure heeft viereneenhalf jaar geduurd.”

Burgemeester Piet IJssels kon de raad enigszins geruststellen met de toezegging dat het fonds op een ‘bredere input’ kan rekenen. ,,Bijvoorbeeld ook een deel uit de grondopbrengsten. Er zijn zeker meer voedingsmanieren nodig.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie