Giessenlanden nog niet ouderenproof

Nieuws

Het invoeren van signalerend huisbezoek staat bovenaan het prioriteitenlijstje van de werkgroep Zorg & Welzijn. Om dit uit te kunnen voeren is het van belang dat er een stichting welzijn ouderen komt. De werkgroep Wonen & Dienstverlening concludeert dat er vrijwel geen seniorenwoningen zijn terwijl er dringend behoefte aan is.

Signalerend huisbezoek bovenaan lijstje REGIO - Giessenlanden ouderenproof? Uit eigen onderzoek blijkt dat er zeker nog het een en ander verbeterd kan worden aan de leefomgeving voor ouderen. Deze en andere onderzoeksresultaten zijn verwerkt in het eindrapport ouderenproof en dit rapport is vorige week overhandigd aan wethouder Hans Freije.

Door Ditty van Drenth

Freije is verrast door het aantal verbeterpunten in de Giessenlanden. ,,We hebben een vooruitstrevend college en we kunnen het niet alleen, maar we doen het met u”, zegt Freije tot het publiek. Ruim zeventig 55-plussers uit Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos waren bij de slotbijeenkomst van het project ouderenproof aanwezig. Giessenlanden is de de dertiende gemeente in Zuid-Holland waar het project ouderenproof plaatsvindt. Het project wordt door de provincie gesubsidieerd en wordt inhoudelijk begeleid door het Tympaan Instituut.

De werkgroepen bevelen tevens aan om een infomatieloket te openen waar alle vragen op het gebied van welzijn beantwoord kunnen worden. Het signalerend huisbezoek en het inrichten van een loketfunctie zijn met name bedoeld om het werk van de vele mantelzorgers en vrijwilligers in de kernen te ondersteunen. Om te voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement raken worden de seniorenactiviteiten mogelijk uitgebreid. Daarnaast adviseert de werkgroep Zorg & Welzijn om de verschillende diensten in de kernen overzichtelijk aan te bieden aan de senioren. De werkgroep Wonen & Dienstverlening pleit voor meer veiligheid in en om de woning, verbetering van het openbaar vervoer en het aanleggen van trottoirs. Pim Schop, voorzitter van de werkgroep Wonen & Dienstverlening vertelt dat de inwoners veel last ondervinden van de verkeerspaaltjes. ,,We konden hier verder geen aanbevelingen voor doen, maar we signaleerden dit probleem wel duidelijk.”

Marjolein Moria, beleidsmedewerker van de gemeente Giessenlanden heeft de werkgroepen, de klankbordgroep en de seniorenraad ondersteund en begeleid. ,,We zijn vorig jaar voorzichtig gestart, omdat we niet wisten of er ouderen in Giessenlanden waren die mee wilden doen.” Veertien werkgroepleden hebben zich aangemeld en de samenwerking heeft Moria als ‘uitermate interactief en positief’ ervaren. ,,Er ligt een mooi eindrapport met praktische aanbevelingen.” Volgens haar zullen de werkgroepleden Addy de Visser, Gijs Bos, Harm Hertsenberg en Pim Schop en twee leden van de seniorenraad de voortgang van het project blijven volgen.

advertentie
advertentie