Tandemrelatie met Hardinxveld

26 februari 2008 om 00:00 Nieuws

GORINCHEM - In de regio bestaan verschillende samenwerkingsverbanden, maar de gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam zijn samen een zogenoemde tandemrelatie aangegaan. Alle afdelingen bekijken wat zij samen kunnen doen , hoe het goedkoper kan. Het motto is ‘meer voor minder geld’. Het is nadrukkelijk geen bezuinigingsoperatie.

,,We willen eigenlijk een betere dienstverlening voor hetzelfde geld,” legt gemeentesecretaris Maurice de Schwartz van Gorinchem uit. Beide gemeenten kunnen door een verdergaande samenwerking minder kwetsbaar zijn qua personele bezetting. Maar de insteek is ook gekwalificeerd personeel en mensen met een bepaalde expertise effectiever inzetten.

Er is een stuurgroep waarin beide burgemeesters en de gemeentesecretarissen deelnemen. Maar het is niet de bedoeling dat er te veel gepraat en gediscussieerd wordt. ,,De samenwerking moet van onderaf komen,” legt De Schwartz uit.

Hij noemt verschillende voorbeelden zoals ICT, Reiniging, Wmo en Inkoop. Bij de afvalinzameling zijn al voordelen gebleken. Dit wordt op die afdelingen verder uitgewerkt. Op het gebied van computers zou het handig zijn over dezelfde of aansluitbare apparatuur en software te beschikken. Dat zou op zich al een basis zijn voor verdergaande samenwerking. Dit jaar is uitgeroepen tot proefjaar voor een gezamenlijke inkoop. Verder kunnen secretariaten van bijvoorbeeld de commissies beroep- en bezwaarschriften elkaar aanvullen en bij ziekte mogelijk vervangen, zodat geen uitstel van procedures plaatsvindt. De afdelingen personeel en organisatie voeren nog overleg. Voor de Wmo worden gezamenlijk frontofficediensten uitgewerkt. Voor brandweer geldt de samenwerking vooral op het gebied van preparatie en preventie.

Fractieleider Cees van der Roest (CDA) en Piet van Andel (SP) stelden tijdens een informatieve raadsbijeenkomst vragen over de financiële consequenties. ,,Gorinchem is niet de ontwikkelingsmaatschappij voor Hardinxveld,” aldus Van Andel doelend op investeringen die Gorinchem nu al draagt zoals de bouw van een nieuw station bij Hardinxveld. Ook Van der Roest drong aan op een financiële verdeelsleutel of andere afspraken.

Volgens burgemeester Piet IJssels worden per hoofdstuk financiën geregeld. ,,En voor wat betreft het station in Hardinxveld was er niet veel keus,” aldus IJssels. ,,We zaten in een patstelling voor de Merwede-Lingelijn. Daarom zijn we bijgesprongen. De situatie is in Hardinxveld ondertussen wel veranderd. Er is nu een veel actiever college.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie