Laadpunten elektrische auto’s

4 oktober 2011 om 00:00 Nieuws

GORINCHEM - Het college van B en W wil een faciliterende rol vervullen om elektrisch autorijden te stimuleren. Verspreid over de stad komen vijf laadpunten voor elektrische auto’s. Overige ontwikkelingen worden overgelaten aan de markt. In samenwerking met Stichting E-laad en HVC kunnen vijf oplaadpunten gerealiseerd worden op strategische locaties, waar auto’s gedurende een langere tijd staan.

De gemeenteraadsfracties van ChristenUnie (CU) en GroenLinks hebben afgelopen voorjaar een motie ingediend om als gemeente het elektrisch autorijden te stimuleren. De ontwikkelingen op de automarkt zijn de afgelopen jaren steeds meer in de richting van elektrisch rijden, het is veel beter voor het milieu, maar het ontbreken van een dekkend netwerk laadpunten vertraagt die ontwikkeling, aldus werd beargumenteerd in de motie. De gemeenteraad stemde toen in met het voorstel om elektrische oplaadpunten, liefst met groene stroom, aan te leggen en dit af te stemmen in de regio.

Het college van B en W komt deze maand met het volgende voorstel aan de raad: De gemeente kan een faciliterende rol vervullen om elektrisch vervoer te stimuleren. Laadpunten voor elektrische auto’s realiseren op de volgende plaatsen: Stadhuisplein, parkeergarage Kazerneplein, Beatrixziekenhuis, hotel Gorinchem en de Evenementenhal. De laadpunten worden gerealiseerd in samenwerking met de Stichting E-laad en HVC. De kosten hiervan van maximaal € 21.000,- worden gedekt uit budget, behorend bij het Milieubeleidsprogramma 2008-2012. Kennis wordt gedeeld met de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en indien gewenst kan Gorinchem een rol vervullen om een regionaal netwerk van oplaadpunten te realiseren (tegen een vergoeding).

Tijdens de raadsconferentie over Duurzaam Gorinchem op 26 september is een presentatie over elektrisch rijden verzorgd door het Energiebureau. Elektrisch rijden betreft de inzet van elektrische voertuigen, waarvan de accu kan worden opgeladen via het elektriciteitsnet. Het gaat om auto’s, scooters, fietsen en dergelijke. Dit voorstel gaat over elektrische auto’s. In het kader van de raadsopdracht Duurzaam Gorinchem is elektrisch rijden een onderwerp.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie