Interactieve ouderavond over drugsgebruik jongeren

27 september 2012 om 00:00 Nieuws

GORINCHEM - Youz (onderdeel van Bouman GGZ) verzorgt in samenwerking met gemeente, scholen, politie en het jongerenwerk een informatiebijeenkomst voor ouders rondom het thema drugsgebruik onder jongeren. De ouderavond kent een interactief karakter: ouders krijgen niet alleen informatie, zij kunnen ook ervaringen met elkaar uitwisselen over opvoeding en experimenteergedrag. Daarnaast is er volop gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen met preventiewerkers, wijkagenten, jongerenwerkers en brede school coördinatoren van de gemeente.

Experimenteergedrag hoort bij pubers. Vanaf 11 jaar neemt het aantal jongeren, dat weleens alcohol heeft gedronken of sigaretten heeft uitgeprobeerd flink toe. Uit de GGD jeugdgezondheidsmonitor 2011 komt naar voren dat 9 % van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar wel eens drugs gebruikt. Voor de jeugd uit Gorinchem bedraagt dat percentage 7 %. De meest genoemde drugs zijn: cannabis en xtc.

Door ouders goed te informeren over de verschillende soorten drugs, hun werking en de trends onder jongeren kunnen ze signalen tijdig opvangen en risico's inschatten. Uit onderzoek blijkt dat het maken van afspraken over genotmiddelen effectiever is wanneer het kind er nog niet mee is begonnen. Een ideale leeftijd is daarbij niet te geven, dit is per (genot)middel heel verschillend. Over energiedrankjes bijvoorbeeld kan men vanaf 11 jaar al het gesprek aangaan met kinderen. Wanneer genotmiddelen al onderwerp van gesprek zijn binnen de opvoeding, dan is het ook makkelijker om over drugs te praten. Hiermee kunnen ouders veel problemen voorkomen.

Om zoveel mogelijk (groot)ouders/ verzorgers van kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar in de gelegenheid te stellen aan deze informatiebijeenkomst deel te nemen wordt deze op 2 verschillende data op 2 verschillende locaties gehouden. Op donderdag 4 oktober vindt de informatiebijeenkomst plaats op OBS J.P. Waale, Herman de Ruyterstraat 34 te Gorinchem. En op maandag 8 oktober op OBS Merwedonk, Merwe Donk 4-6 te Gorinchem. Beide avonden starten om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Deelname is gratis.

Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch aanmelden via 088 230 30 30 of door een mail te sturen naar: r.d.hoog@gorinchem.nl o.v.v. : 'Informatieavond Gorinchem', datum en locatie en het aantal personen dat deelneemt aan de informatiebijeenkomst.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie