Afbeelding

Gorinchem zoekt deelnemers voor werkgroep zoeklocaties windmolens

25 januari 2024 om 11:12 Duurzaamheid Duurzaam Gorinchem

[GORINCHEM Nu de gemeente Molenlanden heeft ingestemd met de zes zoeklocaties voor windmolens worden bewoners geraadpleegd om tot een definitieve keuze te komen. In Gorinchem is in Noord één zoeklocatie vastgesteld. Per zoeklocatie wordt een werkgroep samengesteld die drie keer bij elkaar komt. Zij geven advies over de locaties. De gemeente Gorinchem is op zoek naar mensen die mee willen praten in de werkgroep.

De gemeenteraad van Molenlanden heeft 23 januari het raadsvoorstel met de zes mogelijke locaties voor windmolens aangenomen. Afgelopen november ging de raad van Gorinchem akkoord met de zes voorgestelde zoeklocaties. Met het besluit van de beide gemeenteraden en met steun van provincie Zuid-Holland kan de inwonersraadpleging en verdere verkenning van de locaties van start. Om in de zomer definitieve locaties vast te kunnen stellen is het belangrijk om te weten wat de omgeving vindt en hoe er aangekeken wordt tegen de mogelijke komst van windmolens. Daarom gaan beide gemeenten de komende maanden met inwoners en ondernemers in gesprek over wat zij belangrijk vinden. Hoe wordt er rondom de mogelijke zoeklocaties aangekeken tegen de komst van windmolens. Welke aandachtspunten zijn er? Waar moet rekening mee worden gehouden? Wat is bij een eventuele verdere ontwikkeling van een locatie belangrijk? 

GRONDEIGENAREN

In deze fase wordt ook verkend wat de ontwikkelkansen per locatie zijn. Er wordt bekeken welke eventuele plannen er zijn voor de locaties. Daarnaast worden grondeigenaren geïnformeerd over de uitgangspunten die de raden ten aanzien van ontwikkelplannen hebben geformuleerd. Uitgangspunt is dat iedereen in de omgeving kan meeprofiteren van eventuele windmolens. Bijvoorbeeld via financiële participatie, een omgevingsfonds of een omwonendenregeling. En te denken valt aan het lokaal gebruiken van opgewekte elektriciteit.

Van de zes mogelijke zoeklocaties liggen er vijf in Molenlanden en één (voor het grootste deel) in Gorinchem. Per mogelijke zoeklocatie wordt een werkgroep samengesteld waarin inwoners en ondernemers mee kunnen praten. De werkgroepen komen drie keer bij elkaar. Ook wordt de werkgroepen gevraagd om een advies op te stellen over hun locatie. Inwoners en ondernemers in de buurt van een mogelijke zoeklocatie ontvangen een brief met een uitnodiging om zich aan te melden voor een werkgroep. De brieven worden in de week van 29 januari bezorgd. 

ONLINE ENQUETE

Inwoners die geen interesse hebben om deel te nemen aan een werkgroep, maar wel hun mening willen geven, kunnen meedoen aan een online enquête. Via de enquête kan aangegeven worden wat belangrijk is in de te nemen stap naar definitieve locaties voor windmolens. De uitkomsten van de enquête en de adviezen van de werkgroepen helpen de gemeenteraden straks om een afgewogen keuze te maken. De enquête komt online beschikbaar na de eerste bijeenkomst van de werkgroepen.

NIEUWSBRIEF

Tijdens de windverkenning worden inwoners en ondernemers op de hoogte gehouden met een digitale nieuwsbrief. Wanneer bijvoorbeeld de enquête online is in te vullen, wordt dit gedeeld via een bericht in de nieuwsbrief. Informatie over de windverkenning wordt ook via de gemeentepagina’s in de lokale krant, sociale media en via de websites van de gemeenten gedeeld.

Inwoners die geen brief ontvangen of niet wonen in de directe omgeving van een mogelijke zoeklocatie, maar zich wel betrokken voelen, kunnen zich tot en met 17 februari 2024 ook aanmelden voor een werkgroep. Aanmelden voor de werkgroep of de digitale nieuwsbrief kan via de websites van gemeente Molenlanden of gemeente Gorinchem. Aanmelden kan ook telefonisch. Voor Molenlanden via 088 75 15 000 en voor Gorinchem kan gebeld worden naar 140183. 

LOCATIES

Het vaststellen van de lijst met voorlopige locaties is een tussenstap op weg naar het vaststellen van definitieve nieuwe locaties voor het plaatsen van windmolens in de Alblasserwaard. De resultaten van de windverkenning (inwonersraadpleging en ontwikkelkansen) worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 voorgelegd aan de colleges en gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem. De raden besluiten dan ook welke locaties zij definitief als gemeentelijke zoeklocaties vaststellen.

Na het besluit van de gemeenteraden over de zoeklocaties voor windmolens in de Alblasserwaard, neemt ook de provincie een besluit. Dit is nodig om de locaties op te nemen in de provinciale omgevingsverordening. De provincie doet ook nog uitgebreid onderzoek naar de milieueffecten in een PlanMER-procedure.

De zes zoeklocaties op kaart
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie