De raden van Gorinchem en Molenlanden vergaderden gezamenlijk in Bleskensgraaf
De raden van Gorinchem en Molenlanden vergaderden gezamenlijk in Bleskensgraaf Hannie Visser-Kieboom

Molenlanden en Gorinchem besluiten opnieuw in gezamenlijke raadsvergadering over windlocaties

13 februari 2024 om 10:04 Duurzaamheid Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM Het was toch wel een huzarenstukje van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem om een gezamenlijke raadsvergadering te houden over de windlocaties in het RES gebied Alblasserwaard. Op 28 november vorig jaar zaten bijna vijftig raadsleden bijeen in de Spil in Bleskensgraaf voor die raadsvergadering. Niet als één gemeenschappelijke raadsvergadering, maar als twee raadsvergaderingen met twee burgemeesters die tegelijkertijd werd gehouden.

In de drie uur durende raadsvergadering kwamen vijftien woordvoerders van de partijen in de twee gemeenteraden aan het woord. Hoewel griffier Hans Sepers uit Gorinchem tevreden terugblikte in Binnenlands Bestuur, kwam het in die vergadering niet tot een gezamenlijk besluit. Zo stemde Gorinchem in met de zes zoeklocaties voor windturbines, maar besloot de raad van Molenlanden het concept-besluit aan te passen, door eerst een reactie van de provincie te vragen over de locaties. Pas daarna stemde ze alsnog in met de zes zoeklocaties.

De gezamenlijke vergadering was ingegeven om te voorkomen dat in Molenlanden en Gorinchem verschillende besluiten werden genomen, dat was al eerder gebeurd. Met deze gezamenlijke vergadering werd geprobeerd dat te voorkomen, maar dat lukte niet geheel. Wel ontstond volgens Sepers meer onderling begrip voor elkaars standpunten. Na het aanwijzen van de zes zoeklocaties voor windturbines - vijf in Molenlanden en één in Gorinchem-Noord - worden nu de inwoners in de RES regio Alblasserwaard geraadpleegd over de zoeklocaties. De raadpleging bestaat uit een brede online raadpleging en werkgroepen waarin omwonenden en ondernemers rondom de zes locaties het lokale perspectief inbrengen. Een klankbordgroep, waarin regionale belangenorganisaties zitten, en de werkgroepen kijken mee bij de formulering en interpretatie van de online raadpleging. Aanmelden voor de werkgroep windverkenning kan tot uiterlijk 17 februari.

Terwijl gewerkt wordt aan de raadpleging wordt op de beide gemeentehuizen verder gewerkt aan de besluitvorming over de zes zoeklocaties. De griffiers werken op dit moment, samen met de RES-coördinator, een voorstel uit waarin de beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming over de definitieve locaties voor windenergie in gezamenlijkheid gaat plaatsvinden. De definitieve besluitvorming over de windlocaties is voor beide raden gepland op 9 juli 2024. Dan wordt opnieuw gezamenlijk vergaderd.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie