De aanleg van het warmtenet aan de Gildenweg
De aanleg van het warmtenet aan de Gildenweg Hannie Visser-Kieboom

Gorinchem wil warmtenet nog verder uitbreiden in de Gildenwijk

22 september 2023 om 14:04 Duurzaamheid Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM Voor de aanleg van fase twee van het warmtenet in de Gildenwijk wil de gemeente Gorinchem een soortenmanagementplan op stellen voor bescherming van de huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Zo wordt voorkomen dat straks iedere individuele woningeigenaar zelf zo’n onderzoek volgens de Wet Natuurbescherming moet laten uitvoeren als hij wil aansluiten op het warmtenet. Met het soortenmanagementplan voor de hele wijk kan daarvoor ontheffing worden verleend. 

Donderdagavond blikte de gemeenteraad ook terug op fase één van het warmtenet. Wethouder Mark de Boer noemde Gorinchem koploper in de energietransitie met de aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk. Juist vanwege de hoge woningdichtheid lag de aanleg in die wijk voor de hand. Een duurzame oplossing tegen de laagste maatschappelijke kosten, zo valt te lezen in de terugblik. Poort6 had zo tevens de kans om tegelijkertijd woningen te isoleren tot energielabel B. De totale kosten voor die eerste fase waren zo’n 25 miljoen euro, de besparing is 1.000.000 m3 aardgas per jaar. De Willem-Alexanderflat is inmiddels aangesloten, evenals 57 woningen aan de Gildenweg. Dit najaar wordt de Munter- en Tichelaarflat en de Frisoflat aangesloten. Het stadhuis wordt ook aangesloten, maar dat gebeurt in 2025. Het werk aan het warmtestation aan de Bullekeslaan is in mei gestart. In 2025 moeten duizend woningen aangesloten zijn.


ENERGIECOACHES

In fase twee kunnen nog eens 2300 woningen worden aangesloten op het warmtenet dat wordt aangelegd en beheerd door HVC. Het gaat om een investering van meer dan vijftig miljoen euro. Via een investeringssubsidie vanuit het groeifonds van zestien miljoen euro wordt de bijdrage aansluitkosten voor particulieren dan geschat op 3800 tot 4300 euro. Ook met het soortenmanagementplan wordt voorkomen dat huiseigenaren hoge kosten moeten maken volgens de Wet Natuurbescherming. Particuliere woningeigenaren kunnen en beroep doen op energiecoaches van Het Nieuwe Wonen voor advies over energiemaatregelen en aansluiting op het warmtenet. Fase twee van het warmtenet moet in 2027 aangelegd worden, de aansluitingen zijn dan 2030 gereed. 

KREMLIN

Voor fase twee van het warmtenet wordt ook gekeken naar aansluiting van het nieuwe Caribabad en het vastgoed van Rivas zoals het Beatrixziekenhuis, het Gasthuis en de Bannehof. Hiervoor zijn reeds technische opnames gemaakt en nog dit jaar valt het besluit om aan te sluiten bij het warmtenet. Na de presentatie hadden raadsleden nog diverse vragen. Everdien Hamann (Gorcum Actief) had van enkele bewoners klachten over de afwerking van de leidingen van het warmtenet gehad. Ruben Duinker van Poort6 liet weten dat hier nog gewerkt wordt aan afwerking in de woningen. ,,We hebben echt deur voor deur met bewoners gesproken over het warmtenet, we hebben zelfs elektrisch gekookt met bewoners om hen te laten wennen aan inductie koken.” Volgens hem zijn bewoners overwegend positief. Poort6 wil ook de 232 woningen van het Kremlin aansluiten, ook dan wordt opnieuw deur voor deur met bewoners gesproken. Poort6 erkent dat het soms gaat om kwetsbare bewoners. 

ELEKTRISCH KOKEN

Ook stond de raad nog stil bij de bijdrage aansluitkosten. Arien van Houwelingen (SP) had bedragen gehoord van 25.000 euro. Cees Wagemaker van HVC rekende voor dat de totale rekening wel zo’n 10.000 euro kan zijn. Naast bijdrage aanslutikosten van 3800 tot 4300 euro moeten particulieren nog aanpassingen in de woning doen en bijvoorbeeld pannen voor elektrisch koken aanschaffen. Iedere particuliere woningbezitter moet straks zelf die afweging maken.  Op 12 oktober spreekt de raad verder over de aanleg van fase twee, op 2 november neemt ze een definitief besluit.

Feestelijke start met wethouder Eelke Kraaijeveld, Marije Buursink Poort6, heemraad Esther Groenenberg en Marco van Soerland HVC
De eerste fase van et warmtenet in de Gildenwijk
advertentie
advertentie