Monteurs van netbeheerder Stedin leggen een nieuwe elktriciteitskabel aan. Totaal legde Stedin voor 715 km. aan nieuwe kabels in 2022.
Monteurs van netbeheerder Stedin leggen een nieuwe elktriciteitskabel aan. Totaal legde Stedin voor 715 km. aan nieuwe kabels in 2022. Eigen foto Stedin

Uitbreiding elektriciteitsnet Gorinchem duurt nog jaren

4 oktober 2023 om 17:13 Duurzaamheid Duurzaam Gorinchem

REGIO Uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet van Stedin wordt pas verwacht tussen 2029-2031. Maandag maakte Stedin de dreigende netcongestie bekend in delen van Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Molenlanden en West Betuwe. 

In de gemeenten Vijfheerenlanden, delen van Gorinchem, Molenlanden, Boven-Hardinxveld en West Betuwe heeft de vraag naar elektriciteit de afgelopen periode zo’n enorme vlucht genomen dat het middenspanningsnet rondom het hoofdverdeelstation in Arkel tegen haar grenzen aanloopt voor afname van elektriciteit. Naar verwachting verdriedubbelt het huidige verbruik in deze regio de komende jaren. Om het net veilig en betrouwbaar te houden, heeft netbeheerder Stedin een congestie vooraankondiging gedaan voor afname van elektriciteit in dit gebied. Uitbreiding en verzwaring van de huidige infrastructuur wordt naar verwachting tussen 2029 en 2031 afgerond.

De congestie vooraankondiging betekent dat grote ondernemers in deze regio voor nieuwe elektriciteitsaansluitingen of uitbreiding van hun huidige elektriciteitsaansluiting op een wachtlijst komen. Samen met ondernemers en gemeenten wordt gezocht naar mogelijkheden om elektriciteitsverbruik op elkaar af te stemmen en daarmee het net te ontlasten. Kleine bedrijven en woningen kunnen vooralsnog wel worden aangesloten.

WACHTLIJST

Regiodirecteur Maarten Bijl: ,,De versnelde elektrificatie van grote bedrijven in combinatie met de snelle toename van elektriciteitsverbruik door huishoudens heeft de capaciteit van ons net in deze regio ingehaald. Vandaar dat we vanaf nu een wachtlijst moeten hanteren voor nieuwe grote aanvragen voor aansluiting op het net. Dit geldt ook voor uitbreidingen van bestaande aansluitingen. Helaas is deze maatregel nodig omdat anders de veiligheid en betrouwbaarheid van het net in gevaar komt. Om de huidige situatie op te lossen breiden we ons elektriciteitsnet ook in deze regio zo snel mogelijk uit. Dit gaat echter niet in hetzelfde tempo als de stijgende vraag naar elektriciteit. Tot het moment dat de uitbreiding van het net gereed is, vraagt de huidige situatie ook iets van ondernemers. Samen met ondernemers kijken we naar het stroomverbruik. Door een echt scherpe inschatting te maken van het vermogen dat zij daadwerkelijk nodig hebben, kunnen we gezamenlijk het net zo veel mogelijk ontlasten en beter benutten. Daarover gaan we met bedrijven in gesprek.”

VERZWAREN

Netbeheerder Stedin investeert de komende jaren circa 240 miljoen euro in het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet in deze regio. Naast het uitbreiden van hoofdverdeelstation Arkel, worden de stations in Gorinchem, Leerdam en Vianen verzwaard. Daarnaast moeten vier nieuwe elektriciteitsstations worden gebouwd in Gorinchem, Leerdam, Vianen en Nieuwpoort. Het uitbreiden van het elektriciteitsnet vraagt om de nodige fysieke ruimte. Stedin is daarom in gesprek met gemeenten om zo snel mogelijk locaties te vinden en ruimtelijke procedures te doorlopen. Naast deze investeringen van Stedin breidt ook landelijk netbeheerder TenneT haar infrastructuur in deze regio uit. In het nieuwe TenneT-investeringsplan, waarvan de consultatieversie begin november gepubliceerd wordt, zijn deze investeringen inclusief geactualiseerde planning opgenomen. De totale aanpassing aan het net biedt de regio straks extra vermogen vergelijkbaar met meer dan zes keer de afnamecapaciteit van de stad Gorinchem.

OVER STEDIN

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder van het gas- en elektriciteitsnet in het grootste deel van Zuid-Holland en de provincies Utrecht en Zeeland. Stedin zorgt ervoor dat ruim 2,3 miljoen huishoudens en zakelijke klanten over energie beschikken om te leven, werken en ondernemen. Daarbij werkt Stedin aan een duurzaam energiesysteem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. Ons werkgebied is een overwegend stedelijke en industriële regio. In dit gebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Stedin heeft ruim 4.000 medewerkers en het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie