Afbeelding
BDUmedia

UWV: Werkgelegenheid gegroeid in Gorinchem ondanks coronacrisis

1 april 2021 om 15:38 Economie

GORINCHEM Ondanks de gevolgen van corona steeg het aantal werknemersbanen in Gorinchem met 600 tot 65.200. De groei in werkgelegenheid in Gorinchem is vooral te danken aan een hoge toename in de zorg en openbaar bestuur. Naast goede kansen in de zorg zijn er ook nog steeds veel vacatures in de techniek.

Uit landelijk onderzoek van UWV blijkt dat in 2020 één op de drie ontstane vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar zijn. Voor 2021 verwachten werkgevers vooral moeite te hebben met het vinden van vakmensen en minder behoefte te hebben aan administratief medewerkers. 

GORCUMSE GROEI Het aantal werknemersbanen in Gorinchem groeide in 2020 licht met 600 tot 65.200, ondanks de coronacrisis. De groei in werkgelegenheid in Gorinchem is vooral te danken aan een hoge toename in de zorg- en welzijnssector (+600), openbaar bestuur (+300) en in minder mate onderwijs. Andere getroffen sectoren zoals uitzendbureaus en horeca hadden te maken met banenverlies. In Gorinchem zijn nog veel kansrijke beroepen waaronder: elektriciens, loodgieters, monteurs industriële machines en installaties, algemeen verpleegkundigen, verzorgenden ig en ontwerpers en analisten ICT-systemen.

Al deze inzichten en meer zijn terug te vinden op de vernieuwde UWV-arbeidsmarktinformatiewebsite.

Het is nu gemakkelijker om de werkgelegenheid voor Drechtsteden te bekijken, bijvoorbeeld hoeveel vacatures er zijn en hoeveel ontslagaanvragen er zijn ingediend door werkgevers. Ook geeft UWV inzicht in de ontwikkeling in sectoren en in welke beroepen er de beste kansen zijn op werk. Donderdag is ook het werkgeversonderzoek verschenen.

Willem Schrijver, UWV arbeidsmarktadviseur Gorinchem: ,,Bij verschillende partijen is een steeds grotere behoefte aan overzichtelijke en gebruiksvriendelijke informatie over de arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar volgden de ontwikkelingen, zoals de oplopende werkloosheid en de invloed van de noodmaatregelen, elkaar in snel tempo op. Met de lancering van de vernieuwde arbeidsmarktinformatie website voorziet UWV in de ontstane informatiebehoefte. Externe partijen kunnen nu goed op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de arbeidsmarkt per arbeidsmarktregio en kunnen zelfs eigen rapporten maken via de interactieve dashboards. De website biedt een goede ondersteuning voor de vaststelling van (regionaal) arbeidsmarktbeleid.’

VAKMENSEN BLIJVEN SCHAARS Uit het werkgeversonderzoek blijkt dat gemiddeld een derde van de ontstane vacatures sinds de start van de coronacrisis moeilijk vervulbaar is. UWV vroeg in het najaar van 2020 aan 2.800 werkgevers wat hun verwachtingen zijn voor het komende jaar. Werkgevers houden nog steeds rekening met wervingsproblemen voor bepaalde functies. Zij noemen vooral beroepen waarvoor vacatures ook de afgelopen jaren al moeilijk vervulbaar waren. Het gaat dan bijvoorbeeld om vakmensen in de techniek, de zorg, hoger opgeleide professionals in de ICT of op financieel gebied en om docenten in het onderwijs.

Werkgevers noemen vooral administratief medewerker als beroep waarvoor zij het komend jaar minder vraag verwachten. Dit geldt in de volle breedte van de arbeidsmarkt. Daarnaast denken werkgevers dat er in 2021 minder vraag zal zijn naar bijvoorbeeld kassamedewerkers, bus- en touringcarchauffeurs en evenementmedewerkers.

Op de vernieuwde site staan in totaal negen interactieve dashboards die een actueel beeld geven over de arbeidsmarkt en arbeidsmarktregio’s. Er zijn dashboards over de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen, het aantal vacatures, het aantal geregistreerde werkzoekenden en de spanning op de arbeidsmarkt. Ook de voortgang van de Banenafspraak en het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken is terug te zien. Net als het aantal toegekende NOW-aanvragen. In de dashboards kan per arbeidsmarktregio de situatie worden bekeken.

De website werk.nl/arbeidsmarktinformatie en de dashboards zijn ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Programmaraad, VNG, SBB en vertegenwoordigers uit verschillende arbeidsmarktregio’s.


Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie
advertentie