Afbeelding
Gemeente Molenlanden

Gemeente Molenlanden en marktpartijen maken afspraken over huisvesting arbeidsmigranten

5 september 2021 om 10:29 Economie

ARKEL Op woensdag 1 september is de intentieverklaring ‘Huisvesting arbeidsmigranten in Molenlanden’ ondertekend door DB Work, United Homes, AB Midden Nederland, Homeflex, Covebo, Optima Uitzendburo en de gemeente Molenlanden. De partijen die deze overeenkomst ondertekenden, hebben onder andere afgesproken om samen te zorgen dat arbeidsmigranten op een goede en veilige manier kunnen wonen en daarbij aandacht te hebben voor de omgeving.

Wethouder economie Teunis Jacob Slob: ,,Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. Een deel van de Molenlandse bedrijven is structureel aangewezen op arbeidsmigranten. Als gevolg van deze ontwikkeling is er steeds meer behoefte aan geschikte huisvesting voor deze doelgroep. Op dit moment worden arbeidsmigranten ook gehuisvest in woningen die we liever willen vrijspelen voor woningzoekenden, zoals starters. In samenwerking met marktpartijen zoeken we daarom naar passende oplossingen waarbij economische groei, leefbaarheid in de dorpen/stad en passende huisvesting hand in hand gaan.”

AANDACHT VOOR DE OMGEVING De gemeente Molenlanden heeft met de betrokken marktpartijen afgesproken om zich samen in te spannen voor voldoende en goede huisvesting. Daarnaast staat in de intentieverklaring dat de partijen bij het realiseren van huisvesting aandacht hebben voor de omgeving, zorgen dat tijdelijke arbeidsmigranten volgens de in Nederland geldende wet- en regelgeving kunnen wonen en werken en dat vrijkomende woningen weer beschikbaar zijn voor woningzoekenden. 

GEEN EXCLUSIEVE RECHTEN Met de intentieovereenkomst spreken de betrokken partijen het streven uit om de huisvesting van arbeidsmigranten naar een hoger plan te tillen. Deze verklaring heeft niet als doel om ondertekenaars een exclusief recht te verschaffen op het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten. Ook andere marktpartijen kunnen initiatieven indienen. 

 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie