Het project in Gorinchem
Het project in Gorinchem Oasen

Stedin en Oasen verleggen kabels en leidingen die nu in dijk bij Gorinchem liggen

Economie

[GORINCHEM] De komende jaren wordt de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg versterkt door Waterschap Rivierenland. In dat kader verleggen netbeheerder Stedin en drinkwaterbedrijf Oasen deze week de elektriciteitskabels, gas- en drinkwaterleidingen die nu in de dijk liggen. Dit gebeurt in opdracht van het waterschap. Het verleggen van de kabels en leidingen is noodzakelijk om de werkzaamheden aan de dijk te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd zorgen Stedin en Oasen er met deze nieuwe aanleg voor dat inwoners van Gorinchem in de toekomst ongestoord gebruik kunnen blijven maken van elektriciteit, gas en drinkwater.

Om de nieuwe kabels en leidingen aan te leggen, is een verbinding nodig van de vesting naar de wijk Wijdschild in Gorinchem. Aannemer Van Vulpen doet dit met zogeheten gestuurde boringen vanaf de vesting. De boringen gaan onder het water door en komen aan de andere kant weer uit, ter hoogte van Componistenstraat/kruising Vestingweg. Vanaf hier worden de kabels en leidingen door de boorgaten ‘ingetrokken’, terug naar de vesting toe.

PLANNING Voor Stedin vindt het intrekken van de kabels en leidingen plaats op woensdag 20 oktober en voor Oasen op zaterdag 23 oktober. Het intrekken start om 6.00 uur ’s ochtends en duurt in principe tot het einde van de middag. Als de werkzaamheden voor het intrekken van de kabels en leidingen zijn gestart, kan dit proces niet gestopt worden. Zodra de kabels en leidingen zijn ingetrokken, moeten deze vervolgens verbonden worden aan de bestaande elektriciteitskabels en gas- en drinkwaterleidingen. Om dat te realiseren, vinden nog diverse graafwerkzaamheden plaats die naar verwachting tot uiterlijk eind van dit jaar duren. Alle werkzaamheden vinden in nauw overleg plaats met Waterschap Rivierenland en de gemeente Gorinchem.

COMPLEXE OMGEVING De boringen vinden plaats in een complexe omgeving, onder andere in de drukke en smalle binnenstad. Naar aanleiding van zorgen van bewoners aan de Visserslaan hebben Stedin en Oasen de uitvoering van de boorwerkzaamheden daarom verplaatst naar het parkeerterrein van De Harmonie. Op die manier worden de werkzaamheden op grotere afstand van de woningen uitgevoerd en wordt voorkomen dat er zwaar werkverkeer door de smalle straten van onder andere de Visserslaan moet rijden.

Via de BouwApp is meer informatie over de werkzaamheden in Gorinchem: https://debouw.app/projects/dijkversterking-gorinchem-waardenburg/updates

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie
advertentie