Afbeelding
Waterschap Rivierenland

Van Gorinchem tot Fort Vuren: Erfgoeddeal verbindt strijd met en tegen het waalwater

27 februari 2022 om 07:50 Historie

GORINCHEM De erfgoedaanvraag Linielandschap Waaldijk is goedgekeurd. Deze Erfgoeddeal helpt bij het herstel van vier waterlinie-erfgoederen bij de dijkversterking tussen Gorinchem en Vuren. Provincie Gelderland en provincie Zuid-Holland dienden samen met de gemeenten Gorinchem en West Betuwe de aanvraag Linielandschap Waaldijk in.

Dit is een goed voorbeeld van het verbinden van erfgoed aan de huidige ruimtelijke opgaven. Het erfgoed bestaat uit delen in en langs de Waaldijk. Lang geleden maakten ze onderdeel uit van een verdedigingssysteem, waarbij het leger dijken en water gebruikte om buitenlandse legers tegen te houden. Deze zogeheten Hollandse Waterlinies hebben inmiddels de UNESCO Werelderfgoed-status.  

VAN GORINCHEM TOT FORT VUREN Het project Linielandschap bevat vier deelprojecten. Een voormalige batterij bij de Dalemse sluis en de voormalige dijkpost Hercules worden bezoekbaar gemaakt. In Gorinchem zal een ravelijn opgeknapt worden en meer ruimte voor waterberging komen. Op Gelders grondgebied is Fort Vuren onderdeel van deze Erfgoeddeal. De oostelijke inundatiesluis zal gerestaureerd worden en een functie krijgen in het watersysteem.

Het is een bijzonder project binnen de grote Waaldijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg. De uitvoerders van de dijkversterking ondersteunden via hun Graaf Reinald-Alliantie de voorbereiding van de Erfgoeddeal actief. Buiten klimaatadaptatie en dijkversterking is bij de toekomstige aanpak van deze waterkeringen ook rekening gehouden met erfgoed, het historisch landschap en recreatiemogelijkheden.

PRACHTIG MONUMENT Erfgoedgedeputeerde Peter Drenth: ,,Fort Vuren is een prachtig monument voor de liefhebbers van historie en het rivierenlandschap. Bijzonder aan deze Erfgoeddeal is dat een historische inundatiesluis weer gebruikt gaat worden om overtollig water af te voeren. Oud en nieuw gaan hier prachtig samen. Een goed voorbeeld voor de toekomst.”

Willy de Zoete, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van de Provincie Zuid-Holland: ,,Het honoreren van dit prachtige project als onderdeel van de Erfgoeddeal is bijzonder goed nieuws. Juist dit dijkversterkingstraject tussen Gorinchem en Waardenburg is een uniek onderdeel van Zuid-Holland. Het toekennen van deze subsidie voor het restaureren van een rijke historische omgeving en eeuwenoud erfgoed is belangrijk. Dankzij dit initiatief kunnen wij als provincie onze inwoners een waardevolle fysieke herinnering aan ons verleden bieden.’’

Nu de Erfgoeddeal is goedgekeurd, verwachten de partijen in 2022 met de restauratiewerkzaamheden te beginnen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie