Uitkijkpunt langs de Merwededijk
Uitkijkpunt langs de Merwededijk Hannie Visser-Kieboom

Buitendijkse tribune met zicht op slot Loevestein onderdeel van dijkversterking Gorinchem

22 september 2022 om 12:51 Historie

GORINCHEM Met de toekenning van 103.000 euro vanuit de landelijke Erfgoeddeal kan ook de batterij bij de Dalemse sluis en de dijkpost Hercules worden ingepast bij de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg. Onderdeel van dijkpost Hercules is onder andere een buitendijkse tribune met uitzicht op Slot Loevestein. Wie niet wil wachten op de aanleg van de dijkpost, kan nu al via een uitkijkpunt op de T-Splitsing van de Merwededijk en de Vestingwal van het uitzicht op de rivier genieten.

Naast het extra geld vanuit de Erfgoeddeal dragen ook de provincies Zuid-Holland en Gelderland en gemeente West-Betuwe een bedrag van 721.000 euro bij aan deze meekoppelkansen. Gorinchem zelf trok eerder al 415.000 euro bij aan het meer zichtbaar maken van elementen uit de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie langs de dijk. In totaal gaat het om vier locaties die ingepast worden in het dijkontwerp. Dit zijn het ravelijn van Gorinchem, de Dalemse sluis. dijkpost Hercules en de inundatiewerken bij Fort Vuren. Het totale project kost 1.8 miljoen euro. Met het zichtbaar maken van het Linie erfgoed wordt niet alleen geinvesteerd in waterveiligheid, maar ook in ruimtelijke kwaliteit en recreatieve belevingswaarden. 

INUNDATIEVELD Dijkpost Hercules ligt tussen Dalem en fort Vuren en bestond uit een geschutsbank met borstwering dwars over de dijk en een flankerende geschutsbank naast de dijk. Om de zichtbaarheid van de historische functie als overlaat van Dijkpost Hercules te behouden, is gekozen voor een wandconstructie in plaats van een brede grondversterking. Aan de binnenzijde komt een balkon en maquette waarmee een weids zicht over de inundatievelden wordt geboden. Buitendijks komt een tribune met uitzicht op Slot Loevestein, die aansluit op wandelpaden door de uiterwaarden.

OVERSLAGBESTENDIG Bij de Dalemse sluis wordt met een borstwering een uitkijkpost gebouwd die verwijst naar de verdwenen batterijen. Een nieuwe trap buitendijks geeft zo makkelijker toegang tot de wandelroutes door de Woelse Waard. Bij Fort VOuren worden de inundatiewerken gerestaureerd. De dijk wordt ‘overslagbestendig’ gemaakt, bij een hoogwatergolf kan het water opgevangen worden in de fortgracht en via de sluis afgevoerd worden naar de inundatievelden. Zo krijgt de sluis opnieuw een functie in de waterveilligheidsopgave. Het vroegere gemaal wordt eigentijds zichtbaar gemaakt en ingericht als rustpunt voor recreanten. Traject dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg
Uitzicht op de uiterwaarden langs de rivier vanaf de uitkijkpost
Zicht op Gorinchem vanaf de uitkijkpost
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie