Afbeelding
Archieffoto BDUmedia

Geld voor innovatief plan voor inburgeraars

10 september 2019 om 07:34 Maatschappelijk

GORINCHEM De gemeente Gorinchem krijgt 275.000 euro van het rijk voor de uitvoering van hun plan 'De Taalsnelweg naar Werk'. De gemeente moet dit geld delen met Molenlanden en Vijfheerenlanden met wie ze het plan hebben ontwikkeld. Het innovatieve plan maakt onderdeel uit van het inburgeringsstelsel dat per 1 januari 2021 vernieuwd moet zijn. Het huidige inburgeringsstelsel is namelijk te ingewikkeld en niet effectief. De Taalsnelweg naar werk is in augustus 2019 van start gegaan.

Door Mirjam de Swart

De Taalsnelweg naar Werk is een intensief taaltraject voor inburgeraars. Participatie is een essentieel onderdeel van dit traject dat de gemeente samen met Molenlanden en Vijfheerenlanden heeft ontwikkeld. Uitvoerende partners van het project zijn Vluchtelingenwerk en Avres. Eerder dit jaar diende de gemeente dit taaltraject in als pilot bij het Ministerie en die zag wel wat in het innovatieve plan. Zodoende beloont het Ministerie de drie gemeenten met 275.000 euro om het plan ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

De Taalsnelweg naar Werk is een traject dat bestaat uit twee fases van elke 18 weken. In de eerste fase draait het vooral om het leren van de taal. Vier dagen per week gaan de inburgeraars naar school om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. De vijfde dag is gericht op participatie. Bijvoorbeeld kennismaken met bedrijven en organisaties rondom werk en inkomen, maar ook extra activiteiten zoals sport, leefstijl en presenteren maken hier onderdeel van uit. In de tweede fase wordt het omgedraaid. Het grootste gedeelte van de tijd zijn de inburgeraars dan bezig met participatie. Dit kan door middel van betaald werk, een stage, een werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk. Naast participatie wordt er zes uur in de week aan taalstudie en inburgeringslessen besteed.

,,Het ultieme doel van de pilot is dat de deelnemer in korte tijd voldoende taalvaardig wordt, waardoor de deelnemer een aantrekkelijke arbeidskracht wordt en kan uitstromen uit de uitkering", laat het college weten in een informatiebrief aan de gemeenteraad. ,,Verschillende bedrijven uit de regio hebben op voorhand al aangegeven graag aan de slag te willen gaan met de deelnemers aan de pilot." In totaal gaan er 36 inburgeraars deelnemen aan de pilot. Na afloop van de pilot wordt de begeleiding op de werkvloer afgebouwd. Er wordt geprobeerd om elke deelnemer op de werkvloer te koppelen aan een (taal)maatje.

De gemeente Gorinchem bedacht deze pilot in het kader van de Veranderopgave Inburgering. Het huidige inburgeringsstelsel moet namelijk op de schop; het is namelijk te ingewikkeld en weinig effectief. Het nieuwe inburgeringsstelsel dat vanaf 1 januari 2021 in actie treedt legt de regie voor inburgering nadrukkelijk bij de gemeenten.

In het nieuwe stelsel doen gemeenten de inburgeringsplichtigen een op maat gemaakt inburgeringsaanbod, gekoppeld aan een leerroute. Participatie maakt een belangrijk onderdeel uit van deze leerroute. Het plan Taalsnelweg naar Werk sluit goed aan op deze nieuwe werkwijze.

Het nieuwe inburgeringsstelsel pakt ook het ontstaan van schulden bij inburgeraars aan. Gemeenten beheren gedurende een periode van zes maanden de bijstandsuitkering van inburgeraars. De gemeente betaalt met deze bijstandsuitkering de vaste lasten van de inburgeraar. Het geld dat er daarna overblijft en de belastingtoeslagen worden vervolgens uitgekeerd als leefgeld. Op deze manier moet het ontstaan van schulden voorkomen worden. Gedurende deze periode van financieel ontzorgen, begeleiden de gemeenten de inburgeraar naar financiële zelfredzaamheid.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie