Afbeelding
Waardlanden

Plan: naar 100 kg restafval p.p.; extra containers; containers restafval alleen met pasje bereikbaar

9 april 2021 om 07:46 Maatschappelijk

GORINCHEM Samen voor een afvalvrije en schone gemeente. Dit is de titel van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Reinigingsdienst Waardlanden. Met verschillende maatregelen, die in drie stappen worden genomen, willen burgemeester en wethouders van de gemeenten de hoeveelheid restafval verminderen naar maximaal 100 kilogram per inwoner in 2025. De colleges leggen dit voorstel voor aan de gemeenteraden. In Molenlanden staat het voorstel 1 juni 2021 op de agenda.

In de beleidsnota stellen de gemeenten en Waardlanden in drie stappen maatregelen voor om in 2025 het restafval terug te dringen van 232 naar 100 kilogram. En om onze regio meer circulair te maken. Dit is nodig, omdat het Rijk de doelstellingen voor afvalscheiding heeft aangescherpt. Gemeenten willen bovendien de kosten voor restafval betaalbaar houden.

DRIE STAPPEN NAAR De drie stappen vormen samen de route naar meer afvalscheiding en daardoor minder restafval en een betaalbare afvalstoffenheffing. In het kort:

Verbetering van de inzameling van grondstoffen: er komen extra containers voor papier, verpakkingsglas en textiel. De inzameling van gft bij hoogbouw wordt heringevoerd. Er komt meer informatie over hoe afval gescheiden moet worden. Kwaliteitscontroles worden voortgezet en indien nodig vindt handhaving plaats op goed en netjes afval/grondstoffen scheiden. De afvalbrengstations worden heringericht, Waardlanden stimuleert en faciliteert het verlengen van de levensduur van goederen.

De containers voor restafval worden afgesloten: alléén inwoners van de Waardlanden-gemeenten krijgen een pasje waarmee zij de ondergrondse restafvalcontainers kunnen openen om afval in te doen. Dezelfde pasjes bieden toegang tot de afvalbrengstations. Zo wordt afvaltoerisme geweerd.

Afval scheiden wordt beloond door een deel van de afvalstoffenheffing variabel te maken. Hoe beter men z’n afval scheidt, hoe minder vaak men restafval hoeft aan te bieden, hoe minder afvalstoffenheffing men betaalt. Voor grof huishoudelijk afval, puin, hout en grof tuinafval worden ook tarieven ingevoerd, en geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’. Zo kan elke inwoner zelf de kosten zo laag mogelijk houden.

TRENDBREUK NOODZAKELIJK In de vier gemeenten produceren inwoners jaarlijks gemiddeld 232 kilogram restafval (2018). Dit ligt nog ver af van de landelijke doelstelling van maximaal 100 kilogram per persoon (2025). 70% van die 232 kilogram restafval bestaat uit herbruikbare materialen, 162 kilogram is geen afval maar grondstoffen. Naast milieu en duurzaamheid is minder restafval produceren nodig om de kosten van afvalverbranding te beheersen. Door de invoering door het Rijk van de verbrandingsbelasting wordt het verbranden van restafval steeds duurder. Om het doel binnen handbereik te brengen is een trendbreuk noodzakelijk. Daarom vernieuwen de gemeenten en Waardlanden het beleid. De focus ligt op het gescheiden inzamelen van herbruikbaar afval – grondstoffen – en op meer hergebruik. Om ontwijkgedrag te voorkomen wordt flink ingezet op communicatie en handhaving. Maximaal 100 kilogram restafval is haalbaar, gemeenten om ons heen laten dit ook zien.

DRAAGVLAK  Burgemeester en wethouders hebben op 6 april het nieuwe grondstoffenbeleid ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente, 2021 – 2025’ vastgesteld. Bij de totstandkoming van het nieuwe beleid zijn inwoners, gemeenteraden en ketenpartners intensief betrokken. Na raadpleging van hen zijn maatregelen geformuleerd die moeten leiden tot het behalen van de doelstellingen. Waardlanden heeft inwoners gevraagd wat zij van de voorgestelde maatregelen vinden. Daaruit is volgens Waardlanden een groot draagvlak gebleken.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie