De burgemeester maakte deze foto bij ondergrondse afvalcontainers in de stad
De burgemeester maakte deze foto bij ondergrondse afvalcontainers in de stad Reinie Melissant-Brienen

Gorinchem 'kampioen' afvaldumping

7 oktober 2020 om 14:43 Overig

GORINCHEM Zijn Gorcumers kampioen vervuilers of zijn afvaltoeristen de boosdoeners? Uit een analyse van de afvalinzameling van Waardlanden blijkt dat de inwoners met gemiddeld 616 kilo afval maar liefst 17 procent meer afval veroorzaken dan vergelijkbare andere gemeenten.

Aan restafval haalt Waardlanden gemiddeld 232 kilo per inwoner op versus 184 kilo gemiddeld. Het landelijke streefcijfer in 2020 is 100 kilo restafval per inwoner. Huishoudens betalen landelijke gemiddeld 175 euro voor hun huishoudelijk afval, in Waardlanden is dat dertien procent meer. Als oorzaken voor de grotere hoeveelheden noemt Waardlanden het afvaltoerisme en bedrijven die oneigenlijk gebruik maken van de huishoudelijke voorzieningen. De conclusie op basis van de analyse is dat in de Waardlanden gemeenten relatief veel afval vrij komt bij huishoudens dat ook nog eens matig wordt gescheiden, zodat veel restafval overblijft. Waardlanden zamelt het afval in voor de gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Hardinxveld-Giessendam.

De afvalcontainers van Waardlanden zijn vrij toegankelijk, zodat iedereen van buiten het inzamelgebied zijn afval gratis kan dumpen. Zo bieden 13.000 huishoudens uit het aangrenzende Avri inzamel gebied nooit hun containers aan voor het ophalen van betaald restafval. Een groot deel van deze 13.000 huishoudens woont in de grensdorpen van onder andere de gemeente West-Betuwe. De inhoud van de afvalcontainers in de binnenstad bestaat voor acht procent uit bedrijfsafval, zo blijkt uit een sorteeranalyse.

BOETES In juli nam de Gorinchemse raad nog unaniem een motie aan om het bijplaatsen van afval naast de ondergrondse afvalcontainers voortaan te beboeten. Naast huisraad gaat het ook vaak om grote dozen als verpakkingsmateriaal van thuisbezorgde producten. Op basis van tellingen door Waardlanden dit voorjaar blijkt dat de bij plaatsingen vooral voorkomen bij hoogbouw (ca 32% van de containerlocaties). Tijdens een meting werd op 77 locaties afval buiten de containers aangetroffen; bij een tweede meting was dat 47 locaties. Tachtig procent van deze locaties ligt bij hoogbouw in Gorinchem-West. Waardlanden haalt het afval in opdracht van de gemeente op maandag, woensdag en vrijdag op; de kosten daarvoor zijn ca. 100.000 euro per jaar. Daarmee scoort Gorinchem het hoogst qua ophaalfrequentie, terwijl de afstand tot het afvalbrengstation relatief klein is.

In haar analyse schrijft Waardlanden dat ze bij ongewijzigd beleid de doelstellingen van het Rijk om in 2050 geen restafval meer in te zamelen niet gaat halen en inzet op nieuw beleid vanaf april 2021. Donderdagavond mocht de raad zich uitspreken over de analyses. Rutger van Breemen (Groen Links) vroeg zich af waarom Waardlanden geen GFT containers plaatst bij hoogbouw. In de analyse geeft Waardlanden als argument dat bij hoogbouw sprake is van ‘slecht scheidingsgedrag’. Vrijwel alle fracties opteerden voor meer voorlichting. Het invoeren van tariefsdifferentiatie – in veel gemeenten succesvol ingevoerd om het afval aanbod te verminderen – wordt niet door iedere partij omarmd. Een pasjessysteem waarmee containers niet meer vrij toegankelijk zijn kon wel rekenen op sympathie van enkele raadsfracties zoals PvdA. Democraten Gorinchem en ChristenUnie/SGP.

Waardlanden gaat op basis van de analyse aan de slag met het ontwikkelen van nieuw beleid om zo de doelstellingen van het Rijk alsnog te kunnen halen. Zij stelt daarvoor diverse toekomstscenario’s samen die financieel worden doorgerekend. In het voorjaar van 2021 worden bewonersbijeenkomsten gehouden en wordt een voorkeursscenario gekozen en verder uitgewerkt. Daarna besluit de gemeenteraad over het nieuwe afvalinzamelingsbeleid.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie