'Boukie' bij Centraal Punt in de Haarwijk
'Boukie' bij Centraal Punt in de Haarwijk Hannie Visser-Kieboom

Gemeente wil stichting Boukie in Centraal Punt liefst langere tijd te subsidiëren

6 oktober 2022 om 11:45 Maatschappelijk

GORINCHEM Stichting Boukie wil ook na 2023 een beroep doen op subsidie van de gemeente Gorinchem. Dat schrijft het college in antwoord op enkele kritische vragen vanuit de CU/SGP fractie over de subsidie van 175.000 voor 2022 en 165.000 voor 2023. Van het subsidiebedrag is 130.000 euro bestemd voor de talentonwikkelingsplek voor jongeren van 13 tot en met 23 jaar.

Naast talentontwikkeling draagt Stichting Boukie in Centraal Punt onder andere bij aan bestrijden eenzaamheid, bevorderen sociale cohesie, tegengaan van segregatie, stimuleren gezonde levensstijl en positieve gezondheid en vroeg signalering, zo laat het college weten. Juist vanwege het brede aanbod aan activiteiten heeft de gemeente de intentie om de portemonnee te blijven trekken voor de stichting, Het verzoek van CU/SGP om het plan voor de subsidieaanvraag te verstrekken aan de raad wordt niet ingewilligd, omdat daar ook bedrijfsgevoelige informatie staat. Naast de subsidie die Centraal Punt ontvangt, heeft ze ook inkomsten uit de exploitatie en sponsoren. Verder werkt ze aan fondsenwerving. In de beantwoording wordt melding gemaakt van afbouw van de subsidie tot 135.000 euro in 2026. Van de toegekende subsidie wordt ook de jaarlijkse huur van 82.000 euro aan de gemeente betaald.

Als verschil met andere buurthuizen hecht het college vooral grote waarde aan de Talentontwikkelingsplek voor jongeren. Ze worden betrokken bij een stads brede programmering op het gebied van cultuur, sport en zinvolle vrijetijdsbesteding. Zo is het Centraal Punt dagelijks van 13.00-18.00 uur open voor jongeren tussen de 8 en de 18 jaar. Na 18.00 uur is de inloop voor jongeren vanaf 16 jaar en ouder. In 2023 mag stichting Boukie aan de gemeente laten zien of ze aan de prestatieafspraken heeft voldaan, ook wil de gemeente dan weten of de fondsenwerving en sponsoring van de grond is gekomen. Verantwoording van subsidie is bij de gemeente gebruikelijk bij bedragen van meer dan 50.000 euro. .

In de verantwoording moet stichting Boukie aantonen of de herkenbaarheid van Centraal Punt in de Haarwijk en bij alle jongeren in Gorinchem is gegroeid. Verder wordt gevraagd naar de deelname van jongeren aan alle activiteiten van Centraal Punt. Dat geldt ook voor het activiteitenaanbod dat een mix moet zijn van cultuur, sport en zinvolle vrijetijdsbesteding. Verder wordt stichting Boukie gevraagd samen te werken met de buurt sportcoaches, cultuurcoaches, onderwijs, jongerenwerk en sportverenigingen. De uitkomst van de evaluatie is bepalend bij toekennen van subsidie voor de jaren na 2023.

Deel dit artikel via:
advertentie