Marjan de Ridder is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau
Marjan de Ridder is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau Hannie Visser-Kieboom
Lintjesregen

Tien koninklijke onderscheidingen in Gorinchem

26 april 2021 om 13:03 Mensen

GORINCHEM Tijdens de jaarlijkse lintjesregen bezocht burgemeester Reinie Melissant-Briene maandagochtend tien inwoners van Gorinchem om hen te laten weten dat zij een Koninklijke Onderscheiding krijgen. De daadwerkelijke uitreiking vindt plaats op vrijdagmiddag 30 april - de voormalige Koninginnedag dus - op het stadhuis. 

De volgende personen zijn dit jaar onderscheiden: 
Coby Biemans: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Coby Biemans is al 35 jaar een zeer gewaardeerd vrijwilliger bij voetbalvereniging GVV Unitas in Gorinchem. Hier initieerde zij het damesvoetbal en was lid van de damescommissie. Tevens initieerde mevrouw Biemans de zaterdagafdeling en was ze lid van de zaterdagcommissie. Maar dat is nog niet alles; velen zullen haar kennen als de ladyspeaker, notulist en van het draaien van bardiensten en nog veel meer.
Van 1993 tot 2008 was mevrouw Biemans bestuurslid van winkeliersvereniging Piazza Center en Nieuw Dalem. Van 2006 tot 2010 was zij vrijwilliger bij tennisvereniging S.L.T.V.R. te Schelluinen en fungeerde als redacteur van de clubkrant, sinds 2018 is zij weer vrijwilliger bij deze vereniging, maar nu als lid van de wedstrijdcommissie. Ook was mevrouw Biemans in de periode 2008 tot 2018 lid van de WMO-raad bij de gemeente en een deel daarvan ook lid van de cliëntenraad van het Beatrix ziekenhuis. Op dit moment is ze secretaris en vrijwilliger bij de voedselbank.
Mevrouw Biemans heeft met al het bovenstaande niet alleen bijgedragen ten bate van de samenleving, maar ook heeft zij anderen gestimuleerd en heeft daarom deze Koninklijke Onderscheiding zeer verdiend.


Henny Blom: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Henny Blom is 14 jaar dirigent geweest bij het hervormd Kerkkoor Gorinchem. Vanaf 1984 is de hij ook stadsbeiaardier. Wekelijks speelt hij op het carillon en extra op feestdagen. Bijzonder om te noemen is dat de heer Blom tijdens deze coronapandemie soms verzoeknummers speelde. Dit werd door veel inwoners enorm gewaardeerd. Ook was de heer Blom van 2001 tot 2012 molenaar van molen ‘De Hoop’.
Vanaf 1983 tot heden is de heer Blom de zeer gewaardeerde organist van de Evangelisch-Lutherse gemeente Gorinchem. De heer Blom wierf samen met zijn broer fondsen voor de restauratie van een heel bijzonder orgel en begeleidt alle kerkdiensten. Ook is hij vanaf 1983 dirigent bij het cantorijkoor. Dit koor treedt op tijdens de kerkdiensten en in lokale zorgcentra.
De heer Blom heeft met al het bovenstaande bijgedragen ten bate van de samenleving en anderen gestimuleerd en als blijk van waardering voor zijn inzet krijgt hij deze zeer verdiende Koninklijke Onderscheiding.

Wim van Duuren: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wim Van Duuren was voorheen directeur bij Dijksman BV. Hier bood hij mensen die het nodig hadden een baan aan bij zijn bedrijf. Ook was meneer Van Duuren van 1962 tot en met 1990 en van 1994 tot 1995 vrijwilliger, bestuurslid, jeugdtrainer en hoofdtrainer van GVV Unitas. De club is hem nog altijd dankbaar voor zijn enorme inzet en betrokkenheid.
Wegens een tekort aan wiskundedocenten is hij in 1998 invaldocent wiskunde aan de Openbare Mavo in Gorinchem geweest. Later, in 2001, is hij een jaar in dienst geweest van het bij het Omnia College te Gorinchem.
Vanaf 2002 tot heden is de heer Van Duuren vrijwilliger bij en bestuurslid/voorzitter van de Stichting Vrienden van het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld. Het doel van deze stichting is om fondsen te werven ten behoeve van de verpleeghuizen Molenhoek en Steijndeld, onderdeel van de Rivas Zorggroep, door middel van het organiseren van acties. Hiermee heeft de heer Van Duuren verbinding weten te creëren met onder andere het bedrijfsleven en is hij geslaagd in het genereren van een gestage stroom aan inkomsten. Hiervoor is men hem zeer dankbaar.
De heer Van Duuren heeft met al het bovenstaande bijgedragen aan de samenleving en op vele manieren anderen geholpen. Hij krijgt voor zijn tomeloze inzet een welverdiende Koninklijke Onderscheiding.

Ben Groot: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ben Groot, werkzaam als eigenaar van Primera Gorinchem, was bestuurslid van de Algemene Koopmans- en Winkeliersvereniging Gorinchem en was veertien keer presentator van bij de Sinterklaasintocht in Gorinchem.
Van 1976 tot 1997 was hij onder andere wedstrijdsecretaris, voorzitter, trainer en scheidsrechter bij de Basketballvereniging GOBA. Daarnaast was hij van 1980 tot 1988 voorzitter van het R.K. Jongerenkoor Tutti. Vanaf 1991 was hij voorzitter en nu nog altijd adviseur en vraagbaak van het R.K. koor Intermezzo. Vanaf 1999 is de heer Groot voorzitter, maar daarnaast ook organisator van het kerstconcert van Stichting Vrienden van de Bazuin Gorinchem. Daarnaast is de heer Groot 10 jaar lang bestuurslid geweest van de parochiële Caritas Instelling, onderdeel van de R.K. parochie Gorinchem. En vanaf 2008 tot heden is hij een zeer gewaardeerd lid van de wedstrijdcommissie van Golfclub de Lingewaelsche. Hier organiseert hij nog altijd de herenochtend.
De heer Groot heeft met al het bovenstaande bijgedragen aan de samenleving en anderen gestimuleerd. En daarom krijgt de heer Groot deze welverdiende Koninklijke Onderscheiding. 

Wim Huurman: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wim Huurman is al vanaf 1978 vrijwilliger. Hij begon destijds als hij oprichter en voorzitter van en vrijwilliger bij Volleybalvereniging Almere-Haven. Tot 1988 organiseerde hij hier wedstrijden en activiteiten. Van 1980 tot 1989 was de heer Huurman vrijwilliger bij Buurtcommissie Brugmark Almere en organiseerde hier mede de wijkactiviteiten. Ook was hij ouderraadslid van basisschool De Deining te Almere. Hij was hier lid van de beleids-, sollicitatie- en kascommissie. Daarnaast hielp hij met schoonmaakwerkzaamheden en organiseerde hij activiteiten.
Vanaf 1991 is de heer Huurman vrijwilliger bij Tennisvereniging De Waalrackets te Vuren. Hij beheerde de ledenadministratie en verricht onderhoudswerkzaamheden. Vanaf 1997 tot heden is de heer Huurman een zeer gewaardeerd bestuurslid bij Festiviteitenvereniging Dalem. Zo is hij penningmeester, beheert de ledenadministratie en is er vrijwilliger. Men doet nooit tevergeefs een beroep op meneer Huurman.
De heer Huurman heeft met al het bovenstaande geruime tijd bijgedragen aan de samenleving en heeft anderen gestimuleerd. Hiervoor krijgt de heer Huurman zeer terecht een Koninklijke Onderscheiding.

Chris de Jong: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Chris De Jong, sinds kort woonachtig in Rotterdam, is sinds 1980 zakelijk leider bij Stichting Studio Peer te Gorinchem. Omdat de inzet van de heer De Jong voor een groot deel in Gorinchem heeft plaatsgevonden, ontvangt hij in Gorinchem zijn onderscheiding. Met zijn bedrijf STOA (Raadgevend Bureau voor de Kunsten) te Amsterdam heeft de heer De Jong zich vanaf 1978 voor vele culturele instanties in het hele land ingezet. Hij zet zich o.a. in voor cultureel vastgoed, financieel advies, reorganisaties, onderzoek, kunstsponsoring, fondsenwerving en subsidiegebruik.
Vanaf 1984 tot heden is de heer De Jong bij diverse verenigingen en stichtingen in de Nederlandse culturele sector lid van raden van toezicht, bestuurslid, adviseur, organisator en penningmeester. Om er een paar te noemen: de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel/Unima Centrum Nederland, NVP-UNIMA, Stichting Internationaal Poppentheater Festival te Dordrecht, Stichting Ateliers 63, het internationaal kunstenaarsinstituut De Ateliers te Amsterdam, Stichting KunstFort Asperen te Acquoy, Stichting De Kleine Komedie, Stichting Komedie Producties te Amsterdam, Q-Factory, Stichting Verhalenhuis Belvédère te Rotterdam, Stichting Kunstfort te Vijfhuizen.
Daarnaast zette de heer De Jong zich in voor de oprichting van het Internationaal Film Festival Rotterdam en was/is hij medeoprichter en lid van de raad van toezicht van de stichting Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie te Geldermalsen.
De heer De Jong ontving eerder al diverse onderscheidingen op het gebied van kunst en cultuur. Hij heeft zich geruime tijd en op heel veel manieren ten bate van de samenleving ingespannen en anderen gestimuleerd en geholpen. De heer De Jong mag nu zeer terecht ook een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen.

Rob Kreszner: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Rob Kreszner was sinds 1982 werkzaam als conservator bij het Gorcums Museum, maar is inmiddels met pensioen. Hij begon als beheerder van de collectie van de Historische Vereniging ‘Oud Gorcum’ en was tot voor kort verantwoordelijk voor de samenstelling van tentoonstellingen. Bovendien was hij ruim 25 jaar geleden medeoprichter, voorzitter en drijvende kracht achter het Cultureel Overleg Gorinchem (COG).
Ook is de heer Kreszner vanaf 2007 betrokken bij de Rotaryclub Gorinchem-Merwede. Hij was onder andere bestuurslid en voorzitter. Tijdens de financiële crisis zette hij een aantal leden aan tot de oprichting van de Stichting Vrienden van het Gorcums Museum, om zo het museum in Gorinchem in stand te kunnen houden. Ook is de heer Kreszner mede-initiatiefnemer van de plaatsing van een ‘klokkenstoel’ Buiten de Waterpoort. Vanaf 2012 tot heden is de heer Kreszner vrijwilliger bij Theater ’t Pand en vanaf 2020 is hij ook voorzitter van de Theatergroep Bisonder.
De heer Kreszner heeft met al het bovenstaande een belangrijke bijdrage geleverd aan de instandhouding en ontwikkeling van de lokale kunst- en cultuursector. Hiervoor wordt hij enorm gewaardeerd en ontvangt hij een welverdiende Koninklijke Onderscheiding. 

Trudy Pannekoek: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Trudy Pannekoek is een engel. Een engel omdat zij een belangrijke steun en toeverlaat is voor heel veel mensen in haar omgeving. Dit doet zij ondanks het feit dat zij zelf ziek is. Zij doet boodschappen voor hulpbehoevenden. Daarnaast vergezelt zij vele mensen naar een arts of ondersteunt zij hen tijdens de rouwperiode. Meerdere keren heeft zij buurtbijeenkomsten of gezamenlijke activiteiten georganiseerd.
Van 2011 tot heden is mevrouw Pannekoek vrijwilliger bij het Preventieteam Gorinchem. Dit preventieteam zet zich in voor minder zakkenrollerij en meer veiligheid in het winkelcentrum Piazza in Gorinchem. Het team wordt aangestuurd door wijkbeheer van de gemeente en politie Gorinchem. Mevrouw Pannekoek is zeer trouw en loopt elke vrijdagochtend gedurende twee uur haar rondes en woont alle overleggen bij. Voorts zet zij zich in tijdens evenementen, zoals de Havendagen, de Boten- en Camperbeurs en de intocht van Sinterklaas.
Mevrouw Pannekoek heeft zich met al het bovenstaande geruime tijd ten bate van de samenleving ingespannen en anderen gestimuleerd. Zij staat altijd voor iedereen klaar ondanks haar eigen ziek zijn en ontvangt hiervoor een zeer verdiende Koninklijke Onderscheiding.

Marjan de Ridder – de Ruiter: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Marjan De Ridder – de Ruiter was van juni 2010 tot juni 2016 in dienst als assistent bondscoach en manager van het Nederlands handvoortbewogen rolstoelhockeyteam bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Omdat de KNHB het Nederlandse team niet meer financieel ondersteunt, heeft mevrouw De Ridder- de Ruiter deze activiteit samen met de coach van het Nederlandse team op vrijwillige basis voortgezet. Zij speelde een cruciale rol in de organisatorische en technische zaken. En daarnaast ook in de sponsorwerving, waarmee jaarlijks een aantal trainingen en een internationaal toernooi kon worden gerealiseerd.
Maar al vanaf halverwege de jaren ‘70 is mevrouw De Ridder – de Ruiter vrijwilliger bij de hockeyvereniging G.H.C. Rapid te Gorinchem. Zij was trainer, coördinator, teamleider en introduceerde maatschappelijke stage. Zij maakte deel uit van vele commissies en organiseerde trainingskampen en activiteiten. In 1998 richtte zij het team rolstoelhockey op. Zij trainde en coachte het team. Momenteel is mevrouw De Ridder – de Ruiter technisch hockeymanager, coördinator stage en coördinator van de Rapid Rollers (rolstoelhockey).
Vanaf 1988 tot heden is mevrouw De Ridder – de Ruiter vrijwilliger bij en secretaris van de Stichting Buurtweb Wijdschild.nl te Gorinchem. De stichting zet zich in voor de buurtparticipatie. Ook is zij bestuurslid van de landelijke werkgroep Rolstoelhockey van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en droeg zij bij aan de ontwikkeling van aangepaste sporten, met name het rolstoelhockey. Zij realiseerde dat Ehockey (elektrisch voortbewogen) en H-Hockey (handvoortbewogen) werden ondergebracht bij de KNHB en dat er in 2010 Nederlandse teams werden gestart. Het Nederlandse team speelt momenteel in de top-3 van de wereld.
Van 2012 tot heden is mevrouw De Ridder – de Ruiter bestuurslid van het International Committee Wheelchair Floorball. Zij zet zich in voor het internationaal ontwikkelen van de sport, met als doel het rolstoelhockey een Paralympische sport te maken. Mevrouw De Ridder – de Ruiter is daarnaast jurylid vanuit het International Powerchair Hockey bij Europese en Wereld kampioenschappen.
Voor bovenstaande bijzondere inzet op landelijk niveau voor rolstoelhockey en omdat mevrouw De Ridder – de Ruiter zich geruime tijd enorm voor de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd, ontvangt zij deze zeer verdiende Koninklijke Onderscheiding.

Wim van der Vos: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wim Van der Vos is sinds 1998 vrijwilliger bij de Roeivereniging Gorinchem. Hij draag zorg voor het onderhoud van het materieel. Daarnaast draagt hij mede zorg voor de barwerkzaamheden.
Maar wat de heer Van der Vos zo bijzonder maakt, is dat hij sinds 2001 mantelzorger is van Nino, de meervoudig gehandicapte zoon met chronische epilepsie van zijn stiefdochter. Nino is eenzijdig verlamd, rolstoelgebonden, woont thuis en heeft 24 uur per dag zorg nodig. De heer Van der Vos helpt dagelijks bij de zorg en de verzorging en dient de medicatie toe. Hij ontziet daarmee het gezin. Daarnaast ondersteunt hij bij alle ziekenhuisbezoeken en wandelt hij regelmatig met Nino. Mede door deze zorg kan Nino thuis blijven wonen. Daarnaast is de heer Van der Vos sinds 2020 vrijwilliger bij de Stichting Terra Nova en werkt mee aan de onderhoud van het schip.
Voor bovenstaande werkzaamheden en omdat meneer Vos zich geruime tijd heeft voor de samenleving heef ingespannen en vanwege zijn intensieve inzet en enorme betrokkenheid bij de verzorging van de zoon van zijn stiefdochter, ontvangt de heer Van der Vos een zeer verdiende Koninklijke Onderscheiding.

Burgemeester Melissant maakte met een stoomspuit van de brandweer de tocht langs de te decoreren Gorcumers
Ben Groot werd verrast met een Koninklijke onderscheiding
Chris de Jong werd bij theater Peeriscoop verrast met zijn koninklijke onderscheiding, hij is benoemd tot Ridder
Coby Biemans werd verrast door burgemeester Reinie Melissant met haar onderscheiding
Henny Blom had zijn oranje colbert al aan, toen de burgemeester aanbelde voor zijn lintje
Vrienden speelden het Wilhelmus voor Henny Blom na uitreiking van het lintje
Bij Marjan de Ridder stond het gebak al klaar voor 'Ridder' Marjan
Museumdirecteur Rob Kresner werd door de burgemeester verrast met een lintje
Wim Huurman poseert met zijn vrouw bij de brandweerspuit, links burgemeester Melissant
Wim van der Vos is blij verrast met de Koninklijke onderscheiding
Wim van Duuren poseert met zijn kleinkinderen bij de stoomspuit van de brandweer
Blij verrast neemt Trudy Pannekoek de bloemen en uitnodiging voor 30 april in ontvangst
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie