Jan de Kiem (Romijn) voor zijn Keet Buiten de Waterpoort. Andere Gorcumers om noot te vergeten zijn bijvoorbeeld Siem van den Anker, Afie Patat, Teus Hage en Aai de Mauwerd.
Jan de Kiem (Romijn) voor zijn Keet Buiten de Waterpoort. Andere Gorcumers om noot te vergeten zijn bijvoorbeeld Siem van den Anker, Afie Patat, Teus Hage en Aai de Mauwerd. Barry van Baalen

Welke Gorcumer bent ú nooit vergeten?

Mensen

[GORINCHEM] Binnen de Gorcumse gemeenschap waren er altijd bijzondere mensen die door velen zodanig werden gewaardeerd, geliefd, bewonderd of herkend werden dat ze daardoor nooit zijn vergeten. Gerard van Brakel heeft in een artikel in de Stad Gorinchem op 9 april 2021 aandacht gevraagd voor deze groep ‘Gorcumers om nooit te vergeten’. Inmiddels is een werkgroep ermee aan de slag gegaan met medewerking van de Historische Vereniging.

Deze wil de herinnering aan een aantal van hen levend houden door ze terug te brengen in de stad. Hoe precies daar zijn al ideeën over maar eerst zullen deze mensen gezocht moeten worden.

De werkgroep wil de inwoners van Gorinchem graag betrekken bij de nominaties voor de personen die daarvoor in aanmerking komen. Vandaar de oproep: ,,Heeft u mooie herinneringen aan een Gorcumer die het waard is om nooit te vergeten, stuur dan die naam of (maximaal drie) namen aan ons op. Dat kan door vóór 1 november 2022 uw voorstel voor genomineerden met een korte toelichting te mailen naar onvergetelijke-gorcummers@outlook.com

Er zijn wel een paar voorwaarden verbonden aan uw nominatie. De ‘onvergetelijke Gorcumer’ moet inmiddels zijn overleden maar toch bij veel mensen een beeld van herkenning of herinnering oproepen. Het moet een gewone man of vrouw zijn (dus geen hoogwaardigheidsbekleder), en hij/zij moet minstens 25 jaar deel hebben uitgemaakt van de Gorcumse gemeenschap.”

Uit de nominaties wordt een shortlist gemaakt en daarna komt er een beslissende stemronde.

advertentie
advertentie